Het beperken van woonoverlast

Rijtjeshuis.jpg
Nr 1. Simone
Door Simone Kennedy op 12 december 2018 om 19:49

Het beperken van woonoverlast

ChristenUnie en GroenLinks hebben samen een motie opgesteld, mede ingediend en gesteund door alle andere partijen in de raad, om woonoverlast te beperken. Er zijn steeds meer inwoners die bij ons klagen over het gedrag van overlastgevende huurders. Als ze klagen bij de woningcorporatie, de zorginstantie of de politie, wijzen alle instanties naar elkaar en gebeurt er bijna niets. Omwonenden spraken tijdens een raadsvergadering over brandstichting, lekkage en ruiten inslaan. Maar het kan ook gaan om minder zware overtredingen die zeer vervelend zijn, zoals vervuiling, constant aanbellen, bonken op de muren en lawaai in de nacht.

De laatste jaren zijn steeds meer GGZ-patiënten overgeplaatst van klinieken naar sociale huurwoningen in woonwijken. Dat gaat meestal goed, maar lang niet altijd. Ook krijgen verslaafden via Housing First projecten eerst een woning, zodat therapie vanuit een stabiele thuissituatie beter kan aanslaan.

Maar als het niet goed gaat, is het vrijwel onmogelijk om daar snel een einde aan te maken. Zonder toestemming van de overlastgevende huurder mogen geen gegevens worden uitgewisseld tussen instanties, mag een huurder niet teruggeplaatst worden in een instelling en kan de woningcorporatie pas tot ontbinding van het huurcontract overgaan na lange procedures waarbij veel bewijsmateriaal verzameld moet worden, vooral door omwonenden. Bovendien hebben klinieken of opvanginstellingen meestal geen plaats.

Als ChristenUnie willen we mensen kansen geven om hun leven op de rails te krijgen. Daarom zijn we niet tegen extramuralisering of Housing First, maar wel als deze verhuisbewegingen in de praktijk onomkeerbaar blijken te zijn. Bij Housing First staat het huurcontract eerst op naam van het Leger des Heils en kan de huurder terug naar de instelling na overlast. Het contract wordt pas overgedragen aan de huurder als het een jaar goed is gegaan. Andere zorginstanties doen dat niet en zetten het huurcontract meteen op naam van de bewoner. Vaak gaat het wel goed, vooral als buurtbewoners bereid zijn mee te denken en nieuwkomers welkom te heten. Maar zij krijgen door de privacywet weinig informatie.

Onze wethouder Menno Tigelaar is al bezig met het opzetten van een meldpunt voor mensen met verward gedrag. Maar hij wil het onderwerp ook opnieuw agenderen, omdat niet alle opdrachten uit de motie aan het college uitgevoerd kunnen worden. Alle partijen moeten samenwerken en regelgeving moet veranderen om de motie uit te kunnen voeren. De tekst van de motie is hier te vinden: https://amersfoort.notubiz.nl/document/7094636/6

Deel dit bericht