Vanuit het bestuur...

Koppelpoort zijkant.png
Martin.jpg
Door Martin Hogendoorn op 31 december 2021 om 14:52

Vanuit het bestuur...

Voor ons ligt een nieuw jaar. Een jaar met gemeenteraadsverkiezingen. Een spannend jaar voor een lokale afdeling. Maar ook een jaar waarin gewerkt zal moeten worden aan herstel van vertrouwen. Door te luisteren, door de daad bij het woord te voegen.

In aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen is er al enorm veel werk verzet. Een verkiezingsprogramma geschreven, een selectiecommissie heeft haar werk gedaan, de campagnecommissie draait achter de schermen al overuren. Terugkijkend op al het werk dat al verricht is mogen we dankbaar zijn. Dankbaar voor al die mensen die tijd en energie steken in het werk voor onze partij. Dankbaar voor al die mensen die hebben aangegeven op de kandidatenlijst te willen staan. Niet omdat ze enorme ambities voor zichzelf hebben, maar omdat ze willen omzien naar de ander en iets willen betekenen voor de mensen in onze stad. En bovenal dankbaar dat we een God hebben op wie we kunnen vertrouwen en bij wie we terecht kunnen. Een God die ons de kracht en energie geeft zodat we kunnen omzien naar elkaar. Of Die, als wij er even doorheen zitten, anderen inzet om ons te ondersteunen en waar nodig te helpen. Aan het begin van de eerste lockdown kregen wij een briefje door de deur. Met een 06 nummer. Als we iets nodig hadden, hulp konden gebruiken, mochten we dat nummer bellen. Iemand in de buurt had de moeite genomen om naar ons en anderen in de buurt om te zien. Tijd en energie beschikbaar te stellen voor anderen.

Als ChristenUnie is dat de houding die we hebben en hopelijk blijven houden. We zijn als bestuur dan ook dankbaar voor alle inspanningen die onze raadsleden doen om dit praktisch handen en voeten te geven bij hun werk in de raad. Dankbaar voor Hans die het lukt om binnen de coalitie en de raad richting te geven en partijen weet te verbinden. Ook als er grote meningsverschillen bestaan over ingewikkelde onderwerpen als bijvoorbeeld het stadhuis of de westelijke ontsluiting. Maar ook de kar trekt bij de enorme opgave rond het programma van de Regionale Energiestrategie. Dankbaar voor Gert die zich inzet voor o.a. de veiligheid in de stad. Niet alleen door repressie, maar juist door preventie en hulp. Dankbaar voor Rutger die zich op het gebied van wonen onderscheid door zijn kennis en kunde.

Dankbaar voor Simone en haar niet aflatende inspanningen op het gebied van het sociaal domein. Haar onverminderde inzet voor de zwakkeren in de samenleving laat zien waar het hart van de ChristenUnie voor klopt. Dankbaar voor al de mensen die meedenken en ondersteunen.

En dan nu op weg naar het nieuwe jaar. Een verkiezingsjaar. Met als thema ‘Samen recht doen’. Met een nieuw team van oude en nieuwe bekenden. Met een ChristenUnie die ontzettend hard nodig is in deze verdeelde, onrustige samenleving. Niet omdat we foutloos zijn of onszelf geweldig vinden. Maar omdat we een God hebben die naar ons heeft omgezien zodat wij naar anderen kunnen omzien. En die toekomst en dat vooruit kijken? Dat komt wel goed, we leggen het in handen van onze Heer. Onze toekomst ligt vast. Daar mogen we naar uitkijken. Maranata!

Namens het bestuur een gezegend 2022 gewenst!

Deel dit bericht