weblog Simone Kennedy: Armando en Amersfoort

armando2woensdag 24 november 2010 14:50

Armando heeft een eigen museum in Amersfoort. Maar hoe lang nog? De museumkoepel Amersfoort-in-C is in het kader van de bezuinigingen druk bezig met verhuisplannen. Hoewel veel inwoners van onze stad het Armandomuseum wellicht niet hebben bezocht, kennen wij allen het werk van Armando. Bij Kamp Amersfoort, in het verlengde van de Leusderweg, steekt een bronzen ladder uit het gras omhoog: de ladder van Armando.

Ik heb dit altijd een mooi kunstwerk gevonden, vooral vanwege de symboliek. Armando was gevraagd om een kunstwerk te maken bij Kamp Amersfoort en creëerde deze ladder omdat de kampwachters de gevangenen het uitzicht op het hogere en de ladder van hun vrije gedachten niet konden ontnemen. Hij zei daarover het volgende:

“Een ladder verbindt laag met hoog, maar waarschijnlijk ook hoog met laag. Een ladder verbindt aarde en hemel, belichaamt het reikhalzen naar datgene wat hoger is dan het menselijke. De ladder als troost, als vluchtweg. Een ladder kan hulp van boven brengen. Velen hoopten toentertijd op hulp van boven, sommigen gaf hulp van boven kracht.”

Een paar jaar geleden heeft de ChristenUnie ingegrepen toen het college afstapte van het idee om museumstatus aan te vragen voor het Mondriaanhuis, door het geld voor de klimaatinstallatie te herbestemmen en expositieruime beschikbaar te stellen aan regionale kunstenaars. Het Mondriaanhuis kon door ons ingrijpen als museum behouden blijven. Deze keer gaat de discussie over het Armandomuseum. Door grote inzet van burgemeester Brouwer, diverse politici en zakenmensen kon dit museum haar deuren openen in 1998. Bij de opening was koningin Beatrix aanwezig, zelf een bewonderaar van de kunst van Armando. Daarbij had de gemeente kunstwerken aangekocht ter waarde van 750.000 euro. De ChristenUnie was toen overigens niet enthousiast over deze actie.

Armando komt nog geregeld in Amersfoort en draagt onze stad een warm hart toe. Zijn kunst wordt ook in het land gewaardeerd. De bankgiroloterij kwam zelfs met een miljoen euro over de brug, zodat de Elleboogkerk niet alleen met het verzekeringsgeld als museum kon worden herbouwd, maar ook kon worden uitgebreid. Het verbaasde ons daarom dat niemand leek te reageren op het nieuws dat het Armandomuseum zal verdwijnen uit Amersfoort. Hoe kun je eerst zoveel investeren in dit museum en daarna zo passief toezien als dit museum aan de bezuinigingen ten onder gaat?

Dat er bezuinigd moet worden op cultuur, staat ook voor de ChristenUnie vast. En dat Amersfoort op dit moment teveel musea heeft die te weinig landelijke bekendheid hebben, is ook wel duidelijk. De oprichting van het moderne kunstmuseum KadE was eigenlijk onverantwoordelijk. Daar heeft de ChristenUnie ook meerdere malen op gewezen. Moderne kunst is in overvloed te bezichtigen in Utrecht en Amsterdam. Bovendien is de expositieruimte in KadE zeer beperkt. Een museum met meer aandacht voor kinderen, architectuur of wijkontwikkeling zou waarschijnlijk beter zijn geweest voor de bezoekersaantallen. KadE had meer geld nodig dan het kon krijgen van de gemeente. Door de druk op de museumbegroting is dus uiteindelijk het Armandomuseum slachtoffer geworden. Want het huisvestingscontract voor KadE is een 30-jarige last voor de gemeente. Maar de Elleboogkerk kan op de markt geld opleveren.

De ChristenUnie heeft de stilte doorbroken en interpellatievragen gesteld over het Armandomuseum aan de wethouder. Want er leken onomkeerbare stappen gezet te worden zonder vooroverleg met de gemeenteraad. De vragen waren dus vooral gericht op de gevolgde procedure. Daarnaast hebben wij gevraagd of verhuizing naar Kamp Amersfoort is overwogen. Want de kunst van Armando is geïnspireerd door de oorlogsjaren in Amersfoort en dit kamp. Blijkbaar was er nog geen overleg geweest met Kamp Amersfoort, want de directeur reageerde met een persbericht waarin hij zei dat er eerst subsidie aangevraagd moest worden voor tentoonstellingsruimte en dat hij de collectie anders het bos moest insturen. Hij wist blijkbaar niet eens dat het Armandomuseum met een zak vol geld komt. Met een miljoen euro kun je flink uitbreiden! Bovendien kunnen sculpturen ook goed in het bos van Kamp Amersfoort worden geplaatst.

Door dit persbericht van de directeur van Kamp Amersfoort, dat door de wethouder meteen werd geïnterpreteerd als een afwijzing van deze plannen als ‘niet reëel’, lijkt deze optie een vroegtijdige dood te zijn gestorven. Ook van Amersfoort-in-C hoef je niet veel enthousiasme te verwachten, want de mogelijkheden bij Kamp Amersfoort zijn waarschijnlijk zo beperkt dat er personeel ontslagen zal moeten worden. Maar de kunst van Armando staat dan in de juiste context en Kamp Amersfoort zal hierdoor meer bezoekers trekken. Jammer dat de combinatie Armando en Kamp Amersfoort niet door lijkt te gaan, maar als ChristenUnie vonden we dat beide partijen in elk geval het gesprek moesten aangaan.

Simone Kennedy-Doornbos
Gemeenteraadslid ChristenUnie Amersfoort

« Terug

Reacties op 'weblog Simone Kennedy: Armando en Amersfoort'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.