Statement Kadernota 2016

kadernotavrijdag 17 juni 2016 14:32

Het gaat weer stukken beter met Amersfoort! Na vele jaren waarin we door de crisis, hoge risico’s en lage reserves in financieel zwaar weer verkeerden, hebben we na de herstelbegroting weer wat vet op de botten gekregen.

Daarom kunnen we de komende jaren investeren in sociale woningbouw om de wachtlijsten voor betaalbare woningen af te laten nemen. Daarbij wensen we ook meer co-housing, eenvoudige woonunits zoals omgebouwde kantoorpanden, die snel beschikbaar kunnen zijn voor starters, studenten, vluchtelingen en gescheiden ouders. Ook kunnen we tekorten op re-integratie van arbeidsgehandicapten opvangen, waardoor er ook voor hen meer banen beschikbaar zullen zijn. De peuterspeelzalen in de vorm van VVE kunnen ook blijven bestaan. We willen nog wel meer budget reserveren voor de reductie van CO2-uitstoot, het beter toeleiden van langdurig werklozen naar vrijwilligerswerk (waarbij voor senioren de sollicitatieplicht wordt afgeschaft), speelvoorzieningen voor de jeugd en het behoud van buurtsportcoaches.

- Simone Kennedy - Doornbos 

« Terug

Reacties op 'Statement Kadernota 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.