Preventieve relatieondersteuning (4)

Relatieondersteuningvrijdag 05 augustus 2016 10:41

In oktober stuurde het Nederlandse Jeugdinstituut een brandbrief naar alle gemeenten over het toenemend aantal scheidingen bij jonge ouders – waarbij de verwachting werd uitgesproken dat meer dan de helft van de jonge aanstaande ouders weer zal scheiden – en de negatieve gevolgen die dit heeft op de kinderen.

De gemeenten werden opgeroepen om meer te investeren in preventie en begeleiding om onnodige scheidingen en kinderleed te voorkomen. (Klik hier voor de oproep). 

In Amersfoort is Vathorst een grote Vinex-wijk en de hulpverleners in deze wijk zien de gevolgen van gebroken relaties voor kinderen als een groot en onderbelicht probleem. De ChristenUnie fractie organiseerde een rondetafelgesprek waaraan raadsleden, wethouder, het wijkteam, deskundigen en organisaties uit de wijk deelnamen, waarin de aanwezigen aangaven dat veel problemen bij jongeren terug te voeren zijn op relatieproblemen bij de ouders en dat meer aandacht, ondersteuning en afstemming onder regie van de gemeente gewenst is.

Het CBS heeft op 4 augustus cijfers gepubliceerd, waaruit blijkt dat het wel mee zou vallen met het aantal echtscheidingen in VINEX-wijken. Dat zou natuurlijk geweldig nieuws zijn! Maar helaas is de werkelijkheid niet zo rooskleurig. Het scheidingspercentage stijgt nog elk jaar en ligt in VINEX-wijken zelfs iets hoger dan in andere delen van Nederland voor de ouders met kinderen, een hoog inkomen en een hypotheek. Ongeveer 40% van alle huwelijken eindigt in een scheiding, volgens CBS-cijfers. Wel blijkt uit het CBS-onderzoek dat VINEX-relaties beter standhouden dan relaties elders in de stad of het land, waarschijnlijk omdat mensen in het belang van de kinderen besluiten om langer bij elkaar te blijven. Ook zijn mensen langer getrouwd, voordat ze een scheiding aanvragen. Gemiddeld zijn echtparen 14,8 jaar getrouwd voordat ze scheiden. En dat is goed nieuws.

We zijn blij dat het CBS dit onderzoek heeft gedaan, zodat we meer inzicht hebben in de cijfers. Het is vooral goed om nu te weten dat Vathorst als VINEX-wijk minder echtscheidingen kent dan veel andere VINEX-wijken. Maar we zijn niet blij met de toon van het onderzoek; alsof het aantal echtscheidingen wel zou meevallen. Elke echtscheiding veroorzaakt leed, vooral voor de kinderen. En het scheidingspercentage stijgt nog elk jaar.

De ChristenUnie fractie blijft daarom pleiten voor meer aandacht voor relatieondersteuning en parentshouses. De negatieve gevolgen van echtscheidingen voor kinderen zijn al lang bekend, maar veel gemeenten hebben het probleem genegeerd. Nu gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg, is het verstandig om dit beleid te veranderen en meer te investeren in preventie en begeleiding.

« Terug