ChristenUnie zet zich in voor langdurig bijstandsgerechtigden

bijstandmaandag 08 augustus 2016 21:15

In Amersfoort zijn ongeveer 3800 mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. Een derde hiervan ontvangt langer dan 5 jaar een uitkering.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die lang afhankelijk zijn van een uitkering vaak te maken hebben met gezondheidsproblemen, psychische problemen, verslavingen, armoede of schulden. Ex-vluchtelingen zijn relatief vaak afhankelijk van een bijstandsuitkering. 

De ChristenUnie wil in kaart brengen wat nodig is om de participatie van deze groep te vergroten. We willen deze mensen helpen een plek te vinden in de samenleving. We geloven in een inclusieve samenleving waar iedereen de kans krijgt zich te ontplooien, door middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of anderszins.

Een extra reden om aandacht te besteden aan de participatie van (langdurig) bijstandsgerechtigden, is de toename van het aantal asielzoekers in 2014 en 2015. De ChristenUnie wil voorkomen dat de vluchtelingen van vandaag de bijstandsgerechtigden van de toekomst worden.

De ChristenUnie ziet onder andere de inzet van vrijwilligers als een kans om de participatie van bijstandsgerechtigden te vergroten. Ook willen we dat de gemeente sancties oplegt als bijstandsgerechtigden zich niet voldoende inspannen om Nederlands te leren of weigeren een tegenprestatie te leveren. 

Op initiatief van de ChristenUnie is op 17 mei in de gemeenteraad gesproken over de problematiek van langdurig bijstandsgerechtigden en experimentele vormen van sociale activering met inzet van vrijwilligers. Naar aanleiding van deze bespreking hebben we een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college over de doelgroep, het huidige beleid en de voor –en nadelen van de inzet van vrijwilligerswerk en informele zorgnetwerken bij activering van bijstandsgerechtigden.

- Laurens Wijmenga

« Terug