Zomerserie deel III - Gert Hunink

bijgesneden20140121-CU-Amersfoort-7999-Gertdinsdag 23 augustus 2016 18:49

"Lokale christelijke politiek is het goede zoeken voor de inwoners en hun stad, vanuit wat de Bijbel ons leert. De ChristenUnie is er dus niet ‘voor de christenen’. Wij zijn er voor de hele stad en voor ieder onderdeel van de samenleving. Dat is wat ik, samen met de anderen van de fractie, probeer te doen.

Het ‘christelijke’ zit in het vertalen van de dingen die Jezus ons in de Bijbel leert, naar de situatie waarin wij nu leven.  Dat brengen we in de politieke arena in. We gaan hierover met de andere volksvertegenwoordigers en de stad in gesprek. En ook al delen we niet dezelfde uitgangspunten, in de concrete uitwerking kunnen we elkaar vaak vinden.

Dit betekent:

  • Oog hebben voor mensen aan de randen van de samenleving, zoals Jezus dat ook had. Voor Hem was ieder mens van waarde.
  • Omzien naar de leefomgeving. Niet voor de mode, maar omdat we zorg willen dragen voor Gods creatie.
  • En ook, geen politiek bedrijven voor ons eigen imago, maar daarin God en de mensen dienen. Gericht op de eer van God en voor de bloei van de stad."

 - Gert Hunink

 

 

« Terug