Vragen over verhoging maximumsnelheid A1 naar 130

130kmwoensdag 28 september 2016 19:00

Deze week ontvingen wij van Milieudefensie een brandbrief over de verhoging van de maximumsnelheid op de A1 naar 130 km per uur. Deze verhoging van de maximumsnelheid op snelwegen betekent dat de uitstoot van fijnstof, roet en stikstof zal toenemen.

Dat heeft schadelijke effecten voor het milieu en voor de volksgezondheid. Om die reden heeft onze woordvoerder Milieu, Femke van de Kolk, namens ChristenUnie samen met GroenLinks en Amersfoort2014 schriftelijke vragen gesteld aan het college.

(Klik hier voor de schriftelijke vragen)

Graag willen de vragenstellers weten wat de reactie van het college is op deze brief van Milieudefensie. Welke stappen heeft het college gezet toen bekend werd dat het Rijk de maximumsnelheid op de A1 wilde verhogen naar 130 km per uur? En is het college bereid om samen met de provincie en andere gemeenten op te trekken naar het Rijk om te komen tot verlaging van de snelheid? Welke maatregelen gaat het college treffen om de schadelijke effecten van de toenemende uitstoot van fijnstof, roet en stikstof te beperken?

« Terug