Geen kinderen op de thuisbank, maar in de schoolbank!

Schoolwoensdag 07 december 2016 07:38

Op dinsdag 6 december, verschenen er berichten in de media en ontving de Tweede Kamer een kamerbrief over het feit dat er landelijk ruim 4200 kinderen langer dan 3 maanden thuis zitten omdat er geen plek is voor deze leerlingen binnen het regulier onderwijs.

Het zijn leerlingen met leerproblemen, zoals autisme, gedragsproblemen of een lichamelijke beperking. Deze leerlingen moeten sinds de invoering van het Passend Onderwijs een plek krijgen in het reguliere onderwijs.

Ron van der Spoel en Femke van de Kolk: "Ieder kind verdient een plek binnen het onderwijs. Ook al hebben wij zorgen over Passend Onderwijs. Maar kinderen met een rugzakje mogen geen speelbal worden. Kinderen horen thuis in de schoolbanken en niet thuis op de bank te zitten".

Naar aanleiding van deze berichten hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college:

    1. Kan het college aangeven hoe de situatie is met betrekking tot deze doelgroep leerlingen in Amersfoort?

Wanneer er sprake is van het feit dat er in Amersfoort leerlingen op de thuisbank zitten, hebben wij een aantal vervolgvragen:

2. Kan het college aangeven of er sprake is van een stijging van het aantal leerlingen dat thuis op de bank zit?

3. Kan het college aangeven wat de oorzaak is van het feit dat deze leerlingen geen plek kunnen krijgen binnen het reguliere onderwijs?

4. Wat is het college voornemens te doen om deze leerlingen alsnog een plaats te geven binnen het regulier onderwijs?

- Femke van de Kolk & Ron van der Spoel

« Terug