Omgekeerd inzamelen

Hunink - afval nieuwsbriefdinsdag 20 december 2016 21:13

De komende jaren gaan we in Amersfoort ‘omgekeerd inzamelen’. De grijze kliko, met straks een oranje deksel, is voor PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). Dit wordt dan aan huis opgehaald.

Het restafval mag u dan brengen naar een ondergrondse container in de buurt. Er komt in de meeste gevallen niet een extra kliko bij. Papier blijft in de blauwe en GFT in de groene kliko.

Waarom deze verandering?

Het streven is om het hergebruik te bevorderen én om het restafval te verminderen met 50 kilo per inwoner in 2020. Uit proeven in een deel van de wijk Nieuwland en elders in het land blijkt dat dit haalbaar is. Maar vooral is een mentaliteitsverandering nodig. Afval = grondstof. Veel nuttige materialen verdwijnen nu nog steeds terwijl we deze goed opnieuw kunnen gebruiken.

Momenteel is omgekeerd inzamelen de meest effectieve maatregel. Nascheiding van restafval is ingewikkeld en kostbaar doordat bruikbare materialen vervuild en nat raken. Het kan zijn dat we de komende jaren nog effectievere manieren vinden, maar daar kunnen we nu niet op wachten. Als ChristenUnie zijn we daarom blij dat onze wethouder Menno Tigelaar deze kar trekt en dit breed in de gemeenteraad gedragen wordt.

Wanneer gaat dit gebeuren?

In de tweede helft van 2017 worden de eerste ondergrondse containers geplaatst. Bewoners van wijken waar de invoering begint ontvangen hier bericht van zodra de planning klaar is. Iedereen kan veel informatie en hulp verwachten. In het begin is het echt wel even wennen. Wat is precies PMD en hoort in welke bak? Aan communicatie wordt veel tijd en zorg besteed en is er maatwerk. Bijvoorbeeld als mensen vanwege handicap of ouderdom niet naar de container kunnen lopen. Zoals ook nu buren elkaar helpen met de zware containers.  

Hoe doen we dit?

De gemeente faseert de invoering elke keer bij maximaal drieduizend woningen tegelijk. Omwonenden kunnen meedenken over een goede plek voor de ondergrondse containers. De afstand komt op maximaal 150 meter. In 2020 zullen 38.000 huishoudens in de laagbouw aangesloten zijn op omgekeerd inzamelen. Tienduizend woningen in de gestapelde bouw en hoogbouw worden ook direct voorzien van ondergrondse restafvalcontainers.

Uitzondering

Veertienhonderd woningen in Amersfoort die te ver uit elkaar staan om restafval dicht bij huis weg te kunnen brengen krijgen er een PMD-minicontainer bij. Het restafval wordt daar straks eens per vier weken opgehaald. Voor een goede afvalscheiding in flats wordt aan een goede oplossing gewerkt. In 2017 komen er pilots voor de inzameling van verschillende grondstoffen in de hoogbouw om ervaring op te doen.

Wat kunt u zelf nog meer doen?

Omgekeerd inzamelen is nog niet genoeg. Er moet meer gebeuren. De beste methode is natuurlijk om minder ‘afval’ te produceren! We gooien bijvoorbeeld onnodig veel eten weg. Denk daarom ook zelf mee wat u kunt doen.

- Gert Hunink

 

« Terug