Overlast houtrook groter dan verwacht

Houtrookdonderdag 09 februari 2017 09:31

Uit een dinsdag gepubliceerd onderzoeksrapport van de gemeente blijkt dat 28% van de respondenten regelmatig hinder ervaart van een houtkachel of houtgestookte open haard in de woonomgeving.

De overlastcijfers zijn hoger dan enkele jaren geleden werd geconstateerd in landelijk onderzoek (rond 10%) en in Utrecht in 2015 (20%). Ook het aandeel inwoners in bezit van een houtgestookte open haard en/of houtkachel is in Amersfoort hoger dan in Utrecht (20% versus 13%). De onderzoekers hebben hier geen eenduidige verklaring voor.

De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 trekken gezamenlijk op om de effecten van de houtrook aan te pakken. Op initiatief van deze fracties heeft Amersfoort in 2016 de houtrookproblemen op de kaart gezet bij de minister van Infrastructuur en Milieu. Dat heeft ertoe geleidt dat op dit moment landelijk vanuit VNG in samenwerking met het Ministerie van I&M de mogelijkheden worden verkend voor landelijke maatregelen als het gaat om de aanpak van de overlast van houtrook. Houtkachels en open haarden worden gezien als ‘gezellig’; klagen over overlast is daardoor niet populair. Op grond daarvan verwachtten de fracties al dat het aantal mensen dat overlast ervaart groter is, maar dat meer dan een kwart van de respondenten overlast ervaart overviel hen ook.

De fracties van de ChristenUnie, GroenLinks en Amersfoort2014 zien de uitkomsten van het onderzoek om het thema weer op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hoewel de mogelijkheden beperkt zijn willen de fracties bezien welk lokaal maatwerk we kunnen bieden en welke oplossingen we kunnen bieden om de negatieve effecten van houtrook tegen te gaan.

- Femke van de Kolk 

« Terug