Een groene visie

Groenvisiewoensdag 12 april 2017 21:47

Groen is wat ons allemaal bindt, waar we ook wonen, werken of leven. Juist over groen, het ontbreken of het verwijderen daarvan, brengt mensen in beweging. Denk hierbij maar aan de diverse bomen die gekapt worden in de stad.

De inwoners willen zelf betrokken worden bij de invulling van de openbare ruimte, het is immers ons groen.En samen zijn wij hier verantwoordelijk voor.

Daarom zijn wij als fractie blij dat er nu een Groenvisie, voor en met de stad is opgesteld en door de raad in november is vastgesteld. Met dat besluit hebben we het college de opdracht gegeven om met een uitwerkingsplan te komen binnen drie maanden.

We zijn blij met de punten zoals die nu opgenomen zijn in het uitwerkingsplan, zoals het opstellen van spelregels over het zelfbeheer van het openbaar groen en het opstellen van een bomenleidraad en groencompensatie. Voor een gezonde en vitale stad is groen van groot belang.
Wat ons betreft zou het belang van groen voor ons klimaat (klimaatadaptie) nog meer naar voren mogen komen in dit plan, zoals ook opgenomen in de groenvisie.

« Terug