Schriftelijke vragen over De Kindertelefoon

Telefoonvrijdag 14 april 2017 13:53

Vanaf 1 januari 2018 is iedere gemeente verantwoordelijk voor de financiering van Sensoor, AKJ en De Kindertelefoon. Dit schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een brief aan de colleges en de gemeenteraden.

Vanaf volgend jaar stopt zij met de ‘ centrale’ uitvoering en financiering en zijn vanaf dat moment de gemeenten verantwoordelijk voor de financiering van deze landelijke instellingen.

De Kindertelefoon heeft een unieke en wettelijke taak in Nederland. Ze bieden een luisterend oor aan alle kinderen in Nederland van 8 tot en met 18 jaar die daar behoefte aan hebben. Diverse problemen en onderwerpen zijn voor kinderen de aanleiding om gebruik te maken van De Kindertelefoon. 

Femke van de Kolk: ”Juist het laagdrempelige karakter van De Kindertelefoon is van groot belang om in stand te houden, om zo de kinderen die nergens anders hun verhaal kwijt kunnen toch een luisterend oor te bieden."

Als de gemeente niet tijdig de overeenkomsten tekent, betekent dat onder meer dat het voortbestaan van De Kindertelefoon in gevaar. Als de organisatie niet op tijd de overeenkomsten krijgen, moeten ze het sociaal plan voor de drie organisatie in werking stellen en krijgt het personeel ontslag. Daarom heeft de ChristenUnie aan het college schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp.

- Femke van de Kolk

« Terug