Vervolg pilot elektrische scooters: voor een schoner en stiller Amersfoort

Elektrische scootermaandag 29 mei 2017 18:47

In april zijn de resultaten bekendgemaakt van de pilot ‘gebruik elektrische scooters door bezorgdiensten’. Deze pilot is naar aanleiding van een motie in 2015 van Amersfoort2014, GroenLinks en ChristenUnie tot stand gekomen. De resultaten van de pilot zijn voor de initiatiefnemers aanleiding om te spreken over de vervolgmogelijkheden in de Ronde van 30 mei.

Bij andere fracties wordt gepeild in hoeverre zij bereid zijn om de pilot ‘ elektrische scooters voor bezorgdiensten’ te continueren en hiervoor ook financiële middelen beschikbaar willen stellen. Daarnaast wordt in de peiling ook gepleit voor de inzet van elektrische fietsen ,de verbreding van de doelgroepen voor jongeren , andere ondernemers zoals makelaars, winkeliers en zorginstellingen.

Met het continueren en het verbreden van deze pilot wordt een bijdrage geleverd aan de verbetering van de luchtkwaliteit. De fracties van de ChristenUnie, Amersfoort2014 en GroenLinks zijn al geruime tijd bezig met het onderwerp luchtkwaliteit en de reductie van fijnstof in onze stad. Een belangrijke bron voor fijnstof is het verkeer. Naast autoverkeer zijn het met name de scooters ( 2 en 4 takt- scooters) die een grote bijdrage leveren aan de toename van fijnstof en roet in onze stad. Daarom willen de drie fracties de doelgroep uitbreiden voor het gebruik van elektrische scooters en e-bikes.

- Femke van de Kolk

« Terug