Coaching voor en door jongeren op de werkvloer!

MBOwoensdag 31 mei 2017 12:04

Naar aanleiding van de Ronde in april over de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt werd duidelijk dat met name jongeren in het praktijkonderwijs problemen ervaren in de overgang van onderwijs naar een (gesubsidieerde) baan. Ze worden iets te snel ‘losgelaten’ na het verlaten van het (goed gestructureerde) onderwijs. Voor de fracties van de ChristenUnie, CDA, D66 en GroenLinks reden om te pleiten voor coaching voor deze jongeren op de werkvloer.

Vanuit het onderwijs wordt aangegeven dat deze kwetsbare jongeren extra ondersteuning nodig hebben voor het participeren op de werkvloer. Een soepele overgang vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt is voor deze jongeren van extra belang om duurzaam inzetbaar te blijven in het arbeidsproces.
Een belangrijk instrument dat ingezet kan worden is het coachen van deze jongeren, zowel in de voorbereiding naar de arbeidsmarkt als op de werkvloer. Op dit moment is deze coaching nog niet aanwezig. Als het gaat om deze coaching pleiten de fracties dat deze coaching goed door andere jongeren, vanwege de ervaring en leeftijdsfase gedaan kan worden (peer to peer coaching). Deze jonge coaches zullen hiervoor natuurlijk wel de tools aangereikt krijgen om deze peer-to-peer coaching in de praktijk uit te oefenen. 

Daarom dienen de fracties van de ChristenUnie, CDA, D66 en GroenLinks een motie in om het college op te roepen om samen met het onderwijs, team JONG en het bedrijfsleven de mogelijkheden voor peer to peer coaching te verkennen. Uiteraard moeten hierbij de jongeren die het betreft betrokken worden bij deze verkenning. Het college wordt opgeroepen om de uitkomsten van deze verkenning voor de behandeling van de begroting 2018 te bespreken met de raad. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke van de Kolk, woordvoerder onderwijs en jongeren via f.vandekolk@amersfoort of via 06-48949763

« Terug