Commotie over nieuwe coffeeshop

Snouckaertlaandonderdag 15 juni 2017 22:20

Aan de Snouckaertlaan 30 mag een nieuwe coffeeshop starten. Omwonenden en bedrijven in de buurt zijn boos en verontwaardigd. Aan Roots BV is een horeca-exploitatievergunning en gedoogverklaring verleend op 17 mei jl.

Volgens het college van de gemeente Amersfoort is aan alle regels voldaan. Zie hier voor meer informatie.

Omwonenden en bedrijven zijn schriftelijk geïnformeerd en op 22 mei is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Uit de reacties blijkt dat er veel onrust is ontstaan. We begrijpen deze onrust. Coffeeshops zijn allerminst ‘algemeen geaccepteerd’. Als het gaat om coffeeshops is de ChristenUnie voorstander van een nuloptie en preventie. 

Nuloptie en preventie

De ChristenUnie is tegen het gebruik van softdrugs en tegen coffeeshops. Onze ideaal is nog steeds nul coffeeshops in Amersfoort. Een coffeeshop hoort niet bij een gezonde samenleving. De afgelopen periode hebben we ingezet op preventie door voorlichting onder jongeren. Softdrugs zijn niet goed voor de gezondheid en het welzijn. Niet gezond voor de ontwikkeling van de hersenen, maar ook niet voor de rest van je lijf en psyche. Zeker niet voor jongeren en hun werk- en leerprestaties. De ervaring leert dat veel jongeren problemen krijgen op school, stage of werk. Dat verkleint hun verdere kansen in het leven. Dat willen we voorkomen. 

Waarom hier een nieuwe coffeeshop?

In de ‘hoogtijdagen’ waren er dertien coffeeshops in Amersfoort. In de afgelopen jaren waren er zes en dat liep verder terug tot drie nu. Er zijn geen aanwijzingen voor een toename van illegale (straat)handel. Wel is de overlast toegenomen bij de overgebleven drie coffeeshops. Dat is ook ongewenst.

Sinds anderhalf jaar is er op verzoek van enkele partijen in de gemeenteraad een nieuw coffeeshopbeleid. De eerdere strenge vestigingseisen hadden het praktisch onmogelijk gemaakt om een nieuwe coffeeshop te openen. Daarom is het beleid door het college aangepast. Er mogen maximaal 7 coffeeshops komen. De ChristenUnie was geen voorstander van dit beleid.

Sinds het nieuwe beleid bleek er een enorme belangstelling om een coffeeshop in Amersfoort te starten! Er waren 224 belangstellende ondernemers. 163 daarvan zijn op een lijst gekomen en de aanvragen zijn sindsdien achtereenvolgens in behandeling genomen. Daarvan zijn nu 17 aanvragen afgewezen. De coffeeshop aan de Snouckaertlaan is dus nummer 18.  

Gaat de coffeeshop er komen?

Onduidelijkheid is of daadwerkelijk aan de criteria is voldaan, zoals met betrekking tot voldoende afstand tot de scholen in de omgeving. De bewoners en bedrijven hebben mede daarom aangegeven bezwaar aan te tekenen. Wij vinden het terecht dat zij gebruikmaken van de geboden mogelijkheid daartoe en wachten de uitkomst af. Of er een coffeeshop gaat komen aan de Snoukaertlaan is dus nog de vraag. Hoe dan ook zal verder gezocht worden naar nieuwe locaties. Het is te verwachten dat er ook dan verzet zal zijn van omwonenden.

- Gert Hunink 

 

« Terug