Verwarde personen: zorg waar mogelijk, veiligheid waar nodig

Verwarde personenvrijdag 16 juni 2017 12:59

Een van de thema’s waar de fractie van de ChristenUnie zich de laatste weken mee bezig heeft gehouden is het groeiende aantal incidenten in de stad door mensen met verward gedrag, meestal in het nieuws als ‘verwarde personen’. Eerste navraag bij het College bracht al snel een aantal getallen boven tafel.

Zo waren er in 2016 ruim 600 incidenten door mensen met verward gedrag. Het frappante was dat toen ik voor het eerst hierover met de betreffende ambtenaren op het stadhuis in gesprek ging, we werden opgeschrikt door een verwarde vrouw die op het gebouw tegenover het stadhuis in de dakgoot stond te schreeuwen. Politie en brandweer hadden ook dit keer hun handen vol aan haar, zoals altijd met dit soort incidenten. 

Het is een complex probleem, waarbij we moeten realiseren dat de ruim 600 incidenten gebeuren door een beperkte groep mensen die steeds weer voor problemen zorgen. De oorzaak van de groei van het aantal incidenten is direct te linken aan de extra-muralisering in de zorg: zoveel mogelijk mensen worden geholpen terwijl ze in hun eigen huis wonen in plaats van ze op te nemen in een beschermd wonen instelling of in Zon en Schild, de psychiatrische instelling. 

We hebben in nauwe samenwerking met de ambtenaren die hier intensief mee bezig zijn een Ronde georganiseerd op het stadhuis waarbij alle betrokken uit het veld die met deze incidenten te maken hebben aanwezig waren om hun visie erop te geven. Politie, sociale dienst, huisartsen, het FACT-team vanuit de GGZ, de crisisdienst, ze gaven allemaal aan wat hun aandeel in de hele keten is als er een incident gebeurt. Tijdens deze Ronde ontdekten we dat een van de grootste problemen is dat de crisisdienst geen diagnose kan stellen als iemand onder invloed is van alcohol of drugs en dus ook geen opname kan regelen. Ook bleek dat een deel van de hulpverleners niet op de hoogte was van de short stay overnachtingsplekken die er in de stad zijn. Het goed te zien hoe tijdens en na de Ronde de verschillende betrokkenen elkaar opzochten en met elkaar afstemden. Resultaat van de twee ronden die we hebben gehad is dat duidelijk werd waar de gaten vielen in de keten van hulpverleners en hoe die gaten moeten worden ingevuld. Daarnaast was het een aansporing richting het College om haast te maken met het goed inrichten van de keten van hulpverlening. Mooi was dat het College kiest voor accent op de zorg voor deze mensen, en alleen waar echt nodig op de veiligheid en dus ook op opsluiten. 

Als ChristenUnie fractie steunen we de aanpak van zorg voor deze mensen met verward gedrag in combinatie met het garanderen van de veiligheid in de stad. Zorg waar mogelijk, veiligheid waar nodig.

- Ron van der Spoel

« Terug