Nationaal Rapporteur Mensenhandel bij Rondetafelgesprek CU over Mensenhandel

Rosse buurtvrijdag 18 augustus 2017 13:45

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel, mevrouw Corinne Dettmeijer, geeft dinsdag 22 augustus een presentatie over mensenhandel en seksuele uitbuiting. De gemeenteraad gaat met haar en andere experts in gesprek over de stand van zaken landelijk en in Amersfoort.

De prostitutiebranche is een kwetsbare branche voor ondermijnende criminaliteit zoals mensenhandel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de rapporten van de Nationaal Rapporteur. Het Strategisch Overleg Mensenhandel (SOM), een platform van organisaties die directe hulp bieden aan slachtoffers, wil dat er landelijk meer prioriteit en aandacht is voor het onderwerp. 

Prostitutie en mensenhandel spelen zich grotendeels in het duister af. De fracties van de ChristenUnie en PvdA hebben vóór de zomer schriftelijke vragen gesteld over de stand van zaken in Amersfoort. Hoewel er aanvankelijk geen directe aanleiding vanwege misstanden was, zijn er inmiddels enkele signalen uit Amersfoort binnengekomen.  Uit de beantwoording van de vragen blijkt ook dat er bij het Meldpunt binnenlandse mensenhandel het afgelopen jaar 14 meldingen zijn gedaan die betrekking op Amersfoort hadden.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor het prostitutie- en vergunningenbeleid en het daaraan gekoppelde toezicht. Het gemeentelijk prostitutiebeleid is een belangrijk instrument om misstanden tegen te gaan. Amersfoort kent op dit moment vijf vergunde seksinrichtingen. Daarnaast bestaat er ook een illegale sector van niet-vergunde prostitutie. Elders in het land is hiervan een toename te zien.  

Gert Hunink, raadslid voor de ChristenUnie: “Naar aanleiding van eerdere publiciteit ontvingen we signalen over misstanden in Amersfoort. Achter seksuele uitbuiting gaat veel leed schuil. Het gaat in tegen de individuele menselijke waardigheid waarin we geloven. Het is daarom goed om te kijken of we het beleid moeten aanscherpen om mensenhandel zo goed mogelijk tegen te gaan.”

Om seksuele uitbuiting tegen te gaan is het van belang dat “er sprake is van adequate signalering en ook toezicht en handhaving, dat is complex en de risico’s zijn groot,” stelt Louis de la Combé, raadslid van de PvdA. De raadsleden wil met de raad en experts verder in gesprek gaan en bepalen of we in Amersfoort genoeg doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Hunink via gh.hunink@amersfoort.nl of via 06-17123436

« Terug