Niet langer de kat uit de boom kijken!

Raad Bomen 2017woensdag 08 november 2017 12:49

Bij de behandeling van de begroting 2018 heeft de gemeenteraad unaniem besloten 500.000 euro extra te begroten voor de herplant van bomen! De ChristenUnie, GroenLinks en de SP en bijna alle overige partijen hadden hiertoe een amendement ingediend.

Wat betreft de herplant van bomen hield de gemeente de afgelopen jaren in Amersfoort de hand op de knip en keken we de kat uit de boom. Voor de bomen die gekapt moesten worden vanwege ziekte of veiligheid, kwam niet (direct) een boom terug. Dat was een van de toen noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen.  

Daardoor is er een achterstand ontstaan bij het herplanten en staan er op veel plekken in de stad stobben. Nu er gelukkig weer ruimte is in de begroting, willen we de schade inhalen. Het college had hiervoor al flink wat ruimte vrijgemaakt voor de komende jaren. Toch is er meer geld nodig.

Het college heeft nu de financiële ruimte om maximaal 500.000 euro extra te besteden in 2018. De herplant van bomen in woonstraten krijgt voorrang. De planning en de herplant dienen echter wel zorgvuldig en kosteneffectief uitgevoerd te worden. Zo zijn goede communicatie en participatie met inwoners van belang.

Momenteel loopt er bovendien een onderzoek naar essentaksterfte, een schimmelaantasting welke leidt tot sterfte van de bomen. Hiervoor is al wat geld gereserveerd door het college, maar ook hiervoor kan de komende jaren veel geld nodig zijn. Zo nodig moet hier volgens de fractie van de ChristenUnie de Algemene Reserve voor aangesproken worden. De inspanningen om Amersfoort de komende jaren groen te houden zullen ook voor de ChristenUnie inzet zijn voor de verkiezingen in 2018.

Klik hier voor de tekst van het amendement. 

- Gert Hunink

« Terug