Verruiming van kindregelingen

Doe meedonderdag 16 november 2017 11:13

Als ChristenUnie willen wij kinderen kansen geven om hun talenten te ontwikkelen. Daarom hebben wij van harte ingestemd met verruiming van regelingen voor kinderen om te kunnen sporten of muziekles te volgen.

Bij de grote bezuinigingsronde in 2012 werd de Sociale Participatie (SoPa) regeling voor minima afgeschaft. Tot die tijd kregen mensen met een minimuminkomen 200 euro per persoon per jaar om te besteden aan activiteiten die hun participatie in de samenleving konden bevorderen, zoals een abonnement op een krant, lidmaatschap van een sportclub, een schoolreisje, de entree van de dierentuin, reiskosten of een bezoek aan de kapper. Ook werd de regeling Schooltas afgeschaft, waarmee gezinnen met kinderen in het middelbaar onderwijs wat extra geld kregen.

Staatssecretaris Klijnsma heeft ervoor gezorgd dat alle gemeenten extra geld kregen om kinderen die in armoede opgroeien te ondersteunen. Voor Amersfoort betekende dit dat we 700.000 euro extra kregen voor deze doelgroep. De wethouder heeft toen aan allerlei maatschappelijke organisaties gevraagd hoe zij dit geld zouden willen besteden. Daar kwamen allerlei wilde ideeën uit, van kinderfeestjes en kledingvouchers tot huiswerkbegeleiding. Daarnaast vroegen we het NIBUD om uit te rekenen welke minima vooral geholpen zouden moeten worden. Uit dit onderzoek bleek dat vooral zelfstandig wonende jongeren (18-23 jaar) en gezinnen met oudere kinderen niet konden rondkomen op een minimuminkomen. De problemen voor de jongeren kunnen we zonder wijzigingen van landelijke wetgeving niet oplossen. Maar die van de gezinnen wel.

Als ChristenUnie willen wij kinderen kansen geven om hun talenten te ontwikkelen. Dus hebben we gestemd voor uitbreiding van de hulp door het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds om lidmaatschap van sportclubs en muzieklessen mogelijk te maken voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. Ook krijgt Stichting Leergeld extra geld, dat besteed kan worden aan fietsen, leenlaptops en schoolkosten voor middelbare scholieren. Daarnaast wilden we extra investeren in huiswerkbegeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Eigenlijk vonden we kledingvouchers niet echt nodig, maar we hebben ze niet tegengehouden. Dus tieners in armoede kunnen elk jaar een kledingvoucher van 100 euro aanvragen.

We wilden ook volwassen minima meer kansen geven om te participeren in de samenleving. Het voorstel van het college was om hen 75-100 euro per jaar te geven voor sport- of muziekclublidmaatschap, een museumkaart of een theater/bioscoopbonnen. Dat laatste hoefde van ons niet, maar de meerderheid van de raad wilde dat behouden. Het is ons wel gelukt om aan die keuzemogelijkheden een OV-chipkaart met 40% reductie en een bibliotheekabonnement toe te voegen.

Voor onze partij is het voorkomen van een armoedeval heel belangrijk. We willen niet dat de minimaregelingen zo royaal zijn, dat mensen er financieel op achteruit gaan als ze meer inkomen verdienen uit betaalde arbeid. Daarom zijn sommige regelingen beschikbaar tot 150% van het minimuminkomen, zoals de diensten van Stichting Leergeld, de kledingvouchers en de huiswerkbegeleiding.

Uiteindelijk zijn we heel blij dat we de minima in onze stad – die jarenlang de broekriem hebben moeten aanhalen – door dit besluit meer kans mochten geven op talentontwikkeling en participatie. 

- Simone Kennedy

« Terug