Schriftelijke vragen over kwetsbare jongeren

Femke - profielfoto biebdinsdag 30 januari 2018 13:53

Vorige week werd bekend dat er een participatiescan ontwikkelt is om zo te zorgen voor een betere overgang en aansluiting tussen school en arbeidsmarkt voor met name kwetsbare jongeren. Een interessante mogelijkheid om zo nog meer zicht te krijgen om wat kwetsbare jongeren.

Kwetsbare jongeren die van het speciaal- of praktijkonderwijs of het laagste niveau van het MBO komen, vallen weleens tussen wal en schip. Er kan een verhoogd risico op werkeloosheid ontstaan. Met de participatiescan wordt voorkomen dat deze jongeren uit beeld raken op het moment dat ze de school verlaten en nog niet bekend zijn bij de gemeente.

In Amersfoort doen we al veel om deze kwetsbare jongeren binnen boord te houden, we hebben al een zogenoemde sluitende aanpak. Femke van de Kolk, raadslid: 'Jongeren die kwetsbaar zijn, hebben soms een extra steuntje in de rug nodig om de aansluiting tussen onderwijs en arbeid goed op elkaar aan te sluiten. Zicht op deze doelgroep is daarbij een belangrijke voorwaarde'. 

Daarom hebben wij de volgende vragen gesteld aan het college:

  1.  Is het college op de hoogte van de ontwikkeling van deze scan?
  2. In hoeverre is het college cq de gemeente betrokken geweest van de ontwikkeling van deze scan?
  3. Ziet het college de meerwaarde in van deze scan? Is het college bereidt om deze scan, al dan niet in de vorm van een pilot, in te zetten binnen onze gemeente om zo op deze wijze nog meer en beter zicht te krijgen op kwetsbare jongeren binnen onze stad en zo zorg te dragen voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en werk voor deze doelgroep?

- Femke van de Kolk

« Terug