Vathorst De Laak moet ontwikkeld worden tot groen recreatiegebied

Groenhorstdonderdag 22 februari 2018 23:18

De rand van Vathorst-Noord is een mooi groen gebied. Veel inwoners van de stad maken veelvuldig gebruik van dit prachtige gebied, om bijvoorbeeld te wandelen, fietsen of om hard te lopen. Voor de ChristenUnie is het altijd de inzet geweest om de recreatiemogelijkheden in dit gebied uit te breiden.

Een kinderrijke wijk als Vathorst heeft behoefte aan groen en recreatie in dat gebied. Zonnevelden werden een mogelijkheid nadat de raad de recreatieve ontwikkeling van dit gebied had weggestemd. De ChristenUnie wil nog steeds liever recreatie dan zonnevelden in dit gebied. De mogelijke komst van zonnevelden in Vathorst De Laak is wat betreft de ChristenUnie dan ook geen optie!

Ruimte voor groen en gezinnen

De ChristenUnie staat voor groen, maar ook ruimte voor gezinnen. We vinden dat beide goed realiseerbaar zijn in dit gebied. Bij de vaststelling van de gebiedsvisie De Laak hebben we als enige partij in de raad gepleit voor scenario Groenhorst, een groen recreatieve ontwikkeling van het hele gebied. De meerderheid wilde het huidige open landschap behouden. Om samen met de projectontwikkelaars – die eigenaar zijn van de andere gronden – dit gebied tot recreatief groen gebied te ontwikkelen, was het noodzakelijk om zal 4% van het oppervlak te gebruiken voor realisatie van woningbouw, als financieringsbron voor de realisatie van meer fietspaden, wandelpaden, vaarwegen en recreatieve mogelijkheden, zoals een zwemvijver, een klimbos, waterpartijen, speeltuinen, scouting, een manege of een stiltetuin. De groen- en natuurwaarden blijven daarbij dominant. Ook rond Het Hammetje kan worden gerecreëerd. Rutger Dijksterhuis, raadslid ChristenUnie: "Wij willen ruimte geven aan groen en gezinnen voor dit gebied. Er is duidelijk behoefte aan groen en recreatie in dit gebied bij de bewoners van Vathorst. En dat willen we niet opofferen voor zonnevelden".

Groen recreatief gebied

Nadat de raad scenario Groenhorst had weggestemd en begin 2016 koos voor het huidige open polderlandschap, zijn projectontwikkelaars op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om het gebied winstgevend te ontwikkelen. Daaruit is het voorstel voortgekomen om zonnevelden te realiseren. In de optiek van de ChristenUnie leiden de zonnevelden langs de rand van Vathorst tot ruimtelijke verrommeling van het gebied en wordt de ontwikkeling van een groen recreatief gebied onmogelijk gemaakt. Het een hoeft het ander niet uit te sluiten, een groen recreatief gebied kan gecombineerd worden met zonnevelden, maar dan moet het wel integraal benaderd worden, waarbij oog moet zijn voor het groen en de recreatieve en belevingswaarde van het gebied.

Zonnevelden : prima, maar niet op deze plek

De mogelijke komst van een zonneveld op De Laak heeft voor veel onrust geleid bij de inwoners van Vathorst. En terecht wat ons betreft. We willen als ChristenUnie zeker de ruimte geven aan zonnevelden binnen onze stad. Maar wel op plekken die passend zijn en recreatie niet belemmeren.  Wat de ChristenUnie betreft zijn zonnevelden kleinschalig met een beperkte ruimtelijke impact en voldoende ruimte voor groen. Femke van de Kolk, raadslid ChristenUnie: "Zonnevelden zijn een prima instrument in de realisatie van onze ambitie om zo veel mogelijk CO2-neutraal te zijn in 2030, maar alleen als het zoveel mogelijk passend is in de omgeving met ruimte voor groen en recreatie. Groen is van essentieel belang voor de leefbaarheid van onze stad".

- Femke van de Kolk & Rutger Dijksterhuis 

« Terug