Wij presenteren ons Actieplan 'Jongeren uit de Schulden'

fullsizeoutput_3b8dzaterdag 03 maart 2018 22:05

37% van de MBO’ers van 18 jaar en ouder heeft momenteel een schuld en 25% van deze jongeren heeft een betalingsachterstand. 15% van de jongeren tussen de 18 en 27 jaar kent een risicovolle schuldsituatie. Jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs volgen hebben vaker schulden dan werkende jongeren. Daarom heeft de ChristenUnie een Actieplan Jongeren uit de Schulden opgesteld, om deze jongeren de helpende hand te reiken.

Wat is er aan de hand?

Door de Participatiewet krijgen jongeren tot 27 jaar bijna geen toegang meer tot de bijstand. Na invoering van deze wet is het aantal zwerfjongeren toegenomen. Meer jongeren hebben niet langer een inkomen, een vast verblijfplaats of een betaalrekening. Als zij schulden opbouwen, is het bijna onmogelijk om minnelijke schuldenregelingen af te spreken omdat er onvoldoende aflossingscapaciteit is en geen garantie op een inkomen over 36 maanden. Als jongeren uit huis worden geplaatst of op zichzelf gaan wonen, neemt de schuldensituatie vaak toe.

Simone Kennedy: "Veel jongeren hebben de benodigde financiële wijsheid niet van hun ouders meegekregen, omdat 60% van de gezinnen zelf ook niet de benodigde (minimale) financiële buffer heeft."

Gebleken is dat er een aantal factoren zijn die de opbouw van schulden bij jongeren bevorderen, zoals: een impulsieve verleidings- en statusgevoelige houding, de overgang van thuiswonend naar zelfstandig, de financiële opvoeding, de mogelijkheden om schulden te maken, de psychosociale situatie (verslavingen, gebrek aan weerbaarheid en discipline) en ten slotte verstandelijke beperkingen.

Actieplan Jongeren uit de Schulden

Simone Kennedy: "Omdat de problematiek steeds groter wordt, vonden wij dat het hoog tijd werd voor een breed actieplan om deze jongeren uit de schulden te krijgen en te houden. Jongeren staan aan het begin van hun leven en we willen niet dat ze levenslang met deze schulden kampen. Dat belemmert hen in hun zelfredzaamheid en ontwikkeling. We willen met dit Actieplan hoop en uitzicht bieden voor deze jongeren".

Actieplan ChristenUnie

  1. Opsporen van jongeren met problematische schulden door op Mbo- en Hbo-scholen, via de traditionele en sociale media, de Voedselbank, het Geldloket, kerken en moskeeën bekendheid te geven aan de lokale hulp die jongeren met schulden kunnen krijgen. Daarnaast wordt er een financieel spreekuur georganiseerd en worden er gastlessen gegeven op Mbo’s en Hbo’s.  
  2. Het doorontwikkelen van het project ‘Op Eigen Benen’ als samenwerkingstraject van Stadsring 51 met Kwintes en het Jongerenloket voor alle jongeren met problematische schulden. Het project is gericht op het verminderen van schulden en het verkrijgen van een diploma of inkomen uit werk. Ook wordt in dit traject gewerkt aan stabiele huisvesting, een stevig sociaal netwerk, financiële educatie en – indien nodig – psychische hulp en verslavingszorg.  
  3. Het maken van gemeentelijke afspraken met DUO, zorgverzekeraars, woningcorporaties en andere grote schuldeisers om studenten maatwerkoplossingen en betalingsregelingen te bieden.
  4. Het overnemen van schulden, door een gemeentelijk kredietbank of fonds voor jongeren die geen betalingsregelingen kunnen afspreken, in ruil voor verplicht budgetbeheer en deelname aan het project ‘Op eigen Benen’. Deze schulden worden vervolgens in een haalbaar aflossingstraject afbetaald aan het fonds, waarbij het laatste deel kwijtgescholden kan als voldoende inzet is getoond.
  5. Het opzetten van een landelijke lobby om de mogelijkheden tot aankopen op krediet en het afsluiten van leningen voor jongeren te beperken. Het sneller registreren van schulden in de BKR, het landelijke register van schulden, zodat jongeren minder gemakkelijk nieuwe schulden kunnen maken.

« Terug