Ook windenergie op zee!

windmolenswoensdag 07 maart 2018 11:36

We hebben de ambitie uitgesproken om in 2030 CO2-neutraal te willen zijn. Inmiddels is gebleken dat deze ambitie voor de energieopgave niet realiseerbaar is. We zullen dus streven naar zoveel mogelijk CO2-neutraal. Bovendien hebben we ook nog een niet-uitgewerkte Innovatiebox als het gaat om het energievraagstuk, dus waarvan we nu nog niet weten hoe we dat gaan oplossen. Dus werk aan de winkel, wat ons betreft. Daarom hebben we een motie ingediend om te onderzoeken of we kunnen deelnemen aan windenergieprojecten op zee of elders in het land.

Om in 2030 CO2-neutraal te willen zijn, zijn er diverse vormen van duurzaam opgewekte energie mogelijk, waaronder zon en wind. Deze zijn ook meegenomen in de berekening van de energieopgave. Binnen Amersfoort kunnen we dan denken aan zonne-energie op daken. Windenergie binnen Amersfoort kan maar op beperkte schaal, vanwege het stedelijke karakter van onze gemeente. Terwijl windenergie een substantiële bijdrage kan leveren aan het energievraagstuk. Daarom zijn we van mening dat we ook buiten de gemeentegrenzen moeten kijken als het gaat om de energieopgave.

Inmiddels weten we dat windmolens op zee een hoger rendement hebben dan windmolens binnen een stedelijke omgeving. En de ontwikkelingen in de energiesector gaan zo snel dat windturbines van 10 tot 15 MegaWatt binnen enkele jaren realiseerbaar zijn. Dat is voor andere overheden reden om te participeren in windenergie op zee. De provincie Friesland heeft bijvoorbeeld onlangs besloten om te participeren in de aanleg van een windmolenpark in het IJsselmeer.

Femke van de Kolk, raadslid ChristenUnie:’ We willen actief een bijdrage leveren aan het vraagstuk van CO2 neutraal. Maar we zijn ook realistisch: binnen de gemeentegrenzen is het niet haalbaar. We zijn niet tegen windenergie, maar kijken dus ook buiten de stad. We gaan voor de variant ‘te land, te zee en in de lucht’.’

We hebben met onze motie het college opgeroepen om de mogelijkheden te onderzoeken voor participatie en/of deelname aan windenergieprojecten op zee of elders in windparken in Nederland. Op deze manier kunnen we toch een bijdrage leveren aan de energieopgave voor onze stad. Deze motie hebben we samen ingediend met de VVD, SP, Amersfoort2014 en het CDA. De motie is door de gemeenteraad aangenomen.

Femke van de Kolk 

« Terug

Reacties op 'Ook windenergie op zee!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.