Weg met vreemdelingen!

Vreemdelingwoensdag 10 september 2014 09:39

Nu er een gezin uit Amersfoort vertrokken voor de Jihad is vertrokken naar Syriƫ, komt de ellende daar een stuk dichterbij. Het gaat om de Amersfoorter Jermaine W. en zijn gezin. Hij is geen onbekende uit de wereld van de radicale Islam. Kennelijk konden zij onopgemerkt het land verlaten. De jonge kinderen komen daarbij in een gevaarlijke situatie terecht.

Is de radicalisering een politiek probleem? Ja en nee. Ja, de politiek wordt er mee geconfronteerd en wordt gevraagd om oplossing. Maar ook nee. Het is vooral een probleem van onze samenleving. Waarom radicaliseren vreemdelingen die in Nederland opgroeiden, of zij die als ‘kaaskop’ overgingen tot de Islam?

Wegkijken of roeptoeteren?

Deze radicaliserende ‘vreemdelingen’ zijn vooral mensen met wortels in andere landen en culturen. Zij hebben hier de vrijheid  om zich tegen diezelfde vrijheid af te zetten. Wilders heeft gelijk dat het ‘Politiek Correct Wegkijken (PCW)’ niet helpt. Maar zijn roeptoeteren helpt evenmin.

Ondertussen lijkt  de algemene angst voor vreemdelingen te groeien. Daarmee verergert de situatie alleen maar.

Is radicalisering tegen te gaan?

Om het tegen te gaan is het van belang dat signalen van radicalisering door de omgeving opgemerkt en (eventueel anoniem) gemeld worden. Daar ligt verder een rol voor politie, openbaar ministerie en de AIVD. Het is goed dat hier nu meer aandacht voor is. Zie Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme.

Nog liever, is het te voorkomen?

Dat er toch iets meer gedaan moet worden is wel duidelijk. Om van (ongewenste) vreemdelingen af te komen zijn er meerdere methoden. De IS-methode is buitengewoon radicaal, het land uitzetten is zeker humaner. Toch is de beste methode om van vreemdelingen af te komen: er voor zorgen dat die vreemdeling geen vreemde meer is!

Hoe komen we hier samen uit?

De gevolgen zijn groot voor alle moslims die niet radicaliseren en zich inzetten voor onze samenleving. Het vraagt veel moed om de gegroeide tegenstellingen te doorbreken en persoonlijk in contact te komen. Om te beginnen met hen die nog niet geradicaliseerd zijn en met de velen die dat ook niet van plan zijn.

Daarom wil ik Amersfoorters, Islamiet en niet-Islamiet uitdagen tot

-        Een ‘Hot coffee- challenge’. Nodig elkaar thuis uit op de koffie;

-        Plaats een ‘Wefie’, een selfie waarmee een Islamiet en een niet-Islamiet samen op de foto gaan, op Facebook of Twitter;

-        Of iets anders doen, wees eens creatief.

Is dit naïef? Nee en ja. Nee, omdat als je geen vreemden (meer) van elkaar bent er meer begrip kan komen. Ja, omdat dit niet altijd zal lukken en een lange adem nodig is. Voor een christen geldt in ieder geval de aanmoediging dat juist Jezus hier het grote voorbeeld in was. Hij durfde de ontmoeting aan. Doe mee!

« Terug

Reacties op 'Weg met vreemdelingen!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.