Algemene beschouwingen herstelbegroting

Simone - Herstelbegrotingdinsdag 26 mei 2015 18:43

Fractievoorzitter Simone Kennedy heeft vanmiddag onze visie op de herstelbegroting uitgesproken in de raad. Hieronder vindt u de tekst van deze algemene beschouwingen.

Als ChristenUnie herkennen we in deze herstelbegroting onze visie op de samenleving: geen doorgeslagen individualisme, geen allesbepalende overheid, maar een gedeelde verantwoordelijkheid met oog voor kwetsbaren.

Vrolijk konden we niet worden toen de provincie eiste nog een keer bijna 20 miljoen te bezuinigen. Sinds 2010 doen we niet anders. Elke begroting opnieuw moeten we vele miljoenen bezuinigen. Er zijn al veel ambtenaren uit het stadhuis vertrokken, alle lucht leek al uit de begroting geperst. De budgetten voor instellingen in de stad waren al jarenlang gekrompen of bevroren. Werkgelegenheid in Amersfoort heeft geleden onder de bezuinigingen. Buurthuizen en bibliotheken werden gesloten. Het onderhoud in de stad is minder geworden. Er is bezuinigd op de huishoudelijke hulp. Burgers moeten meer zelf de handen uit de mouwen steken. Waar zouden we nog geld vandaan kunnen halen? 

Bij de coalitievorming wisten we dat we opnieuw moesten bezuinigen. En dus hadden we een kerntakendiscussie gepland met de stad, om op een doordachte manier te kunnen bezuinigen op taken die de overheid niet zou hoeven uitvoeren. De raad had ondertussen al allerlei moties en amendementen aangenomen om de stad financieel weerbaarder te maken. We waren op de goede weg en het weerstandsvermogen steeg weer. Het onderlinge vertrouwen in de raad was zo groot, dat alle partijen behalve de SP de begroting 2015-2018 aanvaardden. Het was dus voor onze fractie een grote teleurstelling dat de provincie niet in 2014 – een dieptepunt – maar in 2015 besloot om toch preventief toezicht uit te spreken en deze begroting niet te accepteren. 
De provincie adviseerde ons om snel te komen met een herstelbegroting en de kerntakendiscussie over te slaan. De provincie adviseerde ons ook om te overprogrammeren; dus meer te bezuinigen dan strikt noodzakelijk. Dat was niet wat we wilden horen. Maar als coalitiepartij doe je - ondanks onze felle protesten - toch maar wat de provincie zegt.

Hoewel iedereen zijn uiterste best heeft gedaan, verdient het proces geen schoonheidsprijs. De voorliggende begroting is zoals dat heet, onder ‘stoom en kokend water’ gereed gekomen. Het college kwam eerst met 60 miljoen aan ingrijpende bezuinigingsmogelijkheden en goot die uit over de raad en de stad. Veel inwoners schrokkenenorm en maakten gebruik van de mogelijkheid om hun bezwaren te delen via de website of bijeenkomsten. Als coalitiepartij waren we eigenlijk wel heel blij met deze zee aan mogelijkheden. Alle afdelingen van het stadhuis waren uitgebreid doorgelicht en er bleek toch nog ‘lucht in de begroting’ te zitten. Als ChristenUnie wilden we niet zomaar de lokale lasten omhoog gooien, want we willen juist dat burgers zelf verantwoordelijkheid op zich nemen en dan moeten ze ook beheer houden over hun eigen portemonnee. Daarom was onze eerste inzet kostenbesparingen. Maar we wilden ook niet zo stevig bezuinigen dat de werkgelegenheid nog verder zou dalen en voorzieningen zouden verdwijnen. Het doel van onze inzet bij deze herstelbegroting was het eerlijk verdelen van lasten en lusten. En we zijn tevreden met het resultaat. 

Dankzij al deze keuzemogelijkheden, de inbreng van inwoners (ruim 2500 reacties) en een goede samenwerking in de gemeenteraad is er een herstelbegroting gekomen waar iedereen eigenlijk wel goed mee kan leven. We hebben de bezuinigingsopgave kunnen halen zonder veel negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid of kwetsbare mensen. Mede dankzij de ChristenUnie wordt er niet verder bezuinigd op zorg en zullen de woonlasten in Amersfoort niet stijgen tot een bovengemiddeld niveau. De stad krijgt weer stevige reserves, de risico’s zijn afgedekt en het weerstandsvermogen is enorm gegroeid.

Dit betekent niet dat we ons onthouden van het indienen van amendementen. Zelfs als je zeer tevreden bent over de begroting, zijn er altijd wel kleine puntjes waar verbetering aangebracht kan worden. Want sommige uitgaven worden wel heel snel wegbezuinigd, terwijl fasering of nader onderzoek op zijn plaats zou zijn. Dus willen we niet dat peuters zonder taalachterstand al per 1 januari uit de VVE-educatie verdwijnen, zonder te weten wat de gevolgen zijn voor de andere peuters. We willen dat Voedselfocus een jaar extra krijgt om toch een bedrijfsleider aan te stellen. We zijn het er niet mee eens dat bankjes en houten fietsbruggen zomaar verdwijnen als ze aan het einde van hun levensduur zijn, of dat straatmeubilair ook in de beschermde stadsgezichten versoberd wordt. Verder staan we natuurlijk voor de vrijheid van burgers om zorgverleners te kiezen. En willen we dat minima bij alle regelingen gelijk behandeld worden als het om vermogen gaat. Tenslotte willen we de wethouder oproepen om dat zwembad in Vathorst snel te realiseren – er zijn opties die vrijwel geen geld kosten! 

Steeds meer taken verschuiven van de overheid naar ‘de burger’. Wij, gekozen politici, vertegenwoordigen de inwoners en zijn zelf ook burger en inwoner. Laten we daarom niet alleen over burgers praten en over de taken die zij moeten doen, maar zelf het goede voorbeeld geven door zelf ook vrijwilligerswerk te doen en deze taken op te pakken. Amersfoort is een dynamische stad met betrokken inwoners. Samen kunnen we weer tegen een stootje. We zijn de provincie - schoorvoetend - de inwoners, het college, de ambtenaren en onze mede-raadsleden dankbaar voor dit mooie resultaat.

 

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen herstelbegroting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.