Peuterspeelzalen (VVE) dankzij ChristenUnie ook toegankelijk voor ouders zonder kinderopvangtoeslag

WNr19RQewoensdag 03 juni 2015 10:01

Omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen dezelfde ontwikkelingskansen verdienen voordat ze naar school gaan, hebben we een amendement ingediend om de bezuiniging op de peuteropvang, de zogenoemde Voor- en Vroegschoolse Educatie, voor ouders zonder kinderopvangtoeslag, met een jaar uit te stellen.

In de herstelbegroting die het college van B&W aan ons heeft voorgelegd ter besluitvorming, stellen zij voor om de “financiering van kindplaatsen voor niet-geïndiceerde kinderen voor VVE en ouders die geen recht hebben op kinderbijslag” te schrappen. Deze maatregel willen wij in stand houden. Juist omdat wij van mening zijn dat alle kinderen dezelfde ontwikkelingskansen verdienen en samen moeten opgroeien. Bovendien zijn wij van mening dat wanneer VVE echt effectief kan zijn, er in de groepen zowel geïndiceerde als niet-geïndiceerde kinderen moeten zitten. Door deze maatregel te schrappen komt ons inziens de effectiviteit van VVE onder druk te staan. Maar ook is er nog veel onduidelijkheid wat de nadelige effecten zijn voor niet-geïndiceerde kinderen, wanneer deze maatregel wordt geschrapt.

Daarom hebben we voorgesteld om deze maatregel met een jaar uit te stellen, om eerst een evaluatie en onderzoek uit te voeren naar VVE en de groepssamenstelling en wat de effecten voor kinderen zijn wanneer zij een vorm van kinderopvang hebben gehad voordat zij instromen op de basisschool. Bovendien hebben we de wethouder opdracht gegeven om volgend jaar met een definitief voorstel te komen over VVE en hoe we om willen gaan met deze leeftijdsgroep.

Dit amendement is samen ingediend met de PvdA, GroenLinks, SP,D66 en Amersfoort2014. De gemeenteraad heeft met uitzondering van de VVD ons amendement gesteund. Wij zijn blij dat er eerst een goede evaluatie komt over de effecten van VVE. We willen niet het kind, in dit geval de peuters, met het badwater weggooien. Ieder kind verdient een goede start in het basisonderwijs. Door samen te werken met verschillende fracties hebben we een ruime meerderheid kunnen behalen.

- Femke van de Kolk

« Terug

Reacties op 'Peuterspeelzalen (VVE) dankzij ChristenUnie ook toegankelijk voor ouders zonder kinderopvangtoeslag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.