Ambtenaren mogen weer meer geld uitgeven! Waarom? Fractie CU stelt schriftelijke vragen hierover

IMG_5211donderdag 11 juni 2015 20:53

In het AD van zaterdag 6 juni jl. werden wij onaangenaam getroffen door een kort bericht met als titel “ambtenaar mag weer meer geld uitgeven”. Kort bericht, maar dat roept bij ons veel vragen op. De berichtgeving is tot stand gekomen naar aanleiding van het besluit om de mandatering van ambtenaren inzake financiële verplichtingen uit te breiden.

Voortaan mogen ambtenaren zonder de wethouder te consulteren besluiten nemen over uitgaven tot 250,000 euro, waar dat voorheen tot een grens van 100,000 euro was.

We wij ons er van bewust dat de verruimming van de mandatering/bevoegdheden van ambtenaren een zaak is van het college. Maar we staan echter nog steeds onder financieel toezicht van de provincie. Bovendien is de verlaagde grens eertijds ingesteld door enkele financiële debacles, waaronder de overschrijdingen bij de bouw van het Eemhuis.

Daarom hebben onze raadsleden, Femke van de Kolk (algemeen bestuur) en Simone Kennedy (financien) schriftelijke vragen aan het college gesteld hierover. We hebben de volgende vragen gesteld:

1. Kan het college aangeven wat de reden is om het mandaat voor de ambtelijke dienst cq de ambtelijke top te verhogen?

2. Hoe vaak heeft de consultatie van het college door ambtenaren over uitgaven tussen de 100,000 euro en 250,000 euro de afgelopen twee jaar geleid tot wijzigingen?

3. Deelt het college de mening met ons dat op deze wijze het college minder in positie gebracht worden terwijl zij politiek-bestuurlijk wel verantwoordelijk gehouden worden voor de mogelijke nadelige effecten van deze mandatering?

4. Kan het college aangeven waarom er niet voor is geopteerd is om eerst het opheffen van het financieel toezicht af te wachten, alvorens deze verstrekkende maatregel te nemen?

- Femke van de Kolk 

« Terug

Reacties op 'Ambtenaren mogen weer meer geld uitgeven! Waarom? Fractie CU stelt schriftelijke vragen hierover'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.