CO-housing is de oplossing voor opvang asielzoekers

WNr19RQedonderdag 27 augustus 2015 13:55

ChristenUnie Amersfoort lanceert plan van centrale woongroepen als oplossing voor toenemende druk op voorraad sociale woningbouw.

Door het toenemend aantal asielzoekers en vluchtelingen in Nederland ontstaat er grote druk op de beschikbare voorraad van sociale woningen. Amersfoort is verplicht om mee te werken aan de opvang van deze doelgroep. Het gevolg is dat de wachttijden voor de sociale woningen hierdoor zullen oplopen. Om dit tegen te gaan en toch voor goede en solide opvang te zorgen voor asielzoekers en vluchtelingen lanceert ChristenUnie Amersfoort het concept van CO-HOUSING waarbij beschikbare en leegstaande ruimte geschikt gemaakt wordt voor wonen.

Op dit moment staan in Amersfoort veel kantoren en woon-zorgcomplexen leeg. Door deze om te bouwen naar eenvoudige woningen met tijdelijke huurcontracten wil de ChristenUnie asielzoekers en vluchtelingen, maar ook studenten en starters helpen aan geschikte en betaalbare woonruimte. Door het realiseren van kamers met gedeelde voorzieningen als keuken, badkamer en woonkamer, kan een grote groep mensen gehuisvest worden. Daarnaast wil de ChristenUnie in deze centrale woongroepen ook inzetten op het organiseren van activiteiten door vrijwilligers gericht op participatie en zelfredzaamheid.

Door de realisatie van dit concept krijgen vluchtelingen en asielzoekers geen urgentieverklaring meer voor een sociale huurwoning, maar eenvoudige woonruimte in een centrale woongroep. Laurens Wijmenga en Rutger Dijksterhuis, (buitengewoon) raadsleden ChristenUnie: “Het deelnemen of organiseren van taallessen of activiteiten zou voor alle inwoners (ook de starters en de studenten) gefaciliteerd kunnen worden in bijvoorbeeld het huurcontract. Centrale woongroepen zullen zo de eenzaamheid onder asielzoekers doen afnemen en hen meer kansen geven voor hun toekomst.”.

De vrees voor een mogelijke getto-vorming wordt door de ChristenUnie Amersfoort weggenomen. Volgens fractievoorzitter Simone Kennedy zullen de bewoners bestaan uit vluchtelingen, asielzoekers, studenten, en starters en is er altijd sprake van doorstroming door de tijdelijke huurcontracten.

Om dit in Amersfoort te realiseren moet de landelijke overheid nog wel toestemming geven voor het verstrekken van tijdelijke huurcontracten voor asielzoekers en starters. De ChristenUnie Amersfoort zal in september een voorstel indienen om dit woonconcept mogelijk te maken in Amersfoort. De ChristenUnie Amersfoort denkt dat co-housing in de toekomst ook kan worden ingezet voor andere doelgroepen.

« Terug

Reacties op 'CO-housing is de oplossing voor opvang asielzoekers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.