Rondetafelgesprek Vermindering fijnstof in Amersfoort

fijnstof scooterszaterdag 19 september 2015 21:17

Op 22 september organiseert de ChristenUnie samen met Amersfoort2014, GroenLinks en het CDA een rondetafelgesprek over de vermindering van fijnstof in Amersfoort.

Langdurige blootstelling aan fijnstof kan namelijk leiden tot 20% meer kans op longkanker. Mensen met luchtwegaandoeningen en hart-en vaatziekten ondervinden verheviging van hun symptomen door de blootstelling aan fijnstof. Het Longfonds stelt dat ruwweg 5% van de totale ziektelast in Nederland fijnstof gerelateerd is. De schade voor je gezondheid is dus groter dan aanvankelijk werd aangenomen. Alle reden om het thema fijnstof op de kaart te zetten, zowel voor het milieu als voor onze gezondheid.

De aanleiding van deze rondetafelgesprek is de motie die ChristenUnie en Amersfoort2014 in juli 2014 hebben ingediend. Met deze motie werd het college verzocht om in gesprek te gaan met Amersfoortse ondernemers om te kijken of er tot versnelde vervanging van het huidige brommer-scooterpark kon worden overgegaan, door indien mogelijk, gebruik te maken van de milieuinvesteringsaftrek. Veel koeriers en pizzabezorgers in Amersfoort maken gebruik van brommers en scooters. Met name oude brommers en scooters stoten fijnstof in zeer hoge concentraties uit en waardoor er schade voor het milieu en voor de gezondheid ontstaat.

Met deze motie is wethouder Tigelaar aan de slag gegaan. Samen met de indieners van deze motie is hij samen op werkbezoek bij ondernemers in Amersfoort om te horen wat de mogelijkheden zijn en wat de barrières zijn om over te stappen op een milieuvriendelijke variant van het scooterpark.

Deze ervaringen willen we op 22 september delen met de andere woordvoerders Milieu. Maar ook willen we in gesprek gaan over de wijze waarop wij fijnstof kunnen en willen terugdringen in Amersfoort. Hierbij kan gedacht worden aan de eerder genoemde vervanging van het scooterpark, maar ook aan fijnstofvangende planten en fijnstofreductiesystemen. Maar ook willen we stilstaan bij de vraag welke rol de gemeente hierin heeft.

Afhankelijk van de uitkomst van deze rondetafelgesprek zullen ChristenUnie, Amersfoort2014, GroenLinks en het CDA een peiling voorbereiden over de mogelijkheden van de gemeente om fijnstof terug te dringen.

« Terug