Vluchtelingen opvangen of wegsturen?

AZC Amersfoortdonderdag 08 oktober 2015 20:25

Het is een understatement dat de stroom van vluchtelingen de gemoederen bezighoudt. De dagelijkse berichten in de krant getuigen hiervan: in Europa, in Nederland én in Amersfoort.

Vorig jaar al hebben GroenLinks en de ChristenUnie via een breed aangenomen motie het college gevraagd om proactief met het COA in gesprek te gaan over mogelijkheden van uitbreiding van de (nood)opvang. In de afgelopen weken is dit in een stroomversnelling gekomen.

De ChristenUnie wil in Amersfoort doen wat nodig is en als middelgrote stad verantwoordelijkheid nemen. De problemen in o.a. Syrië kunnen wij hier niet oplossen. Wel kunnen wij mensen opvangen die aan onze poorten staan. Zonder daarbij de ogen te sluiten voor de zorgen die leven bij de inwoners van de stad. Uit onze achterban is hier ook op aangedrongen. We zien het als een mooie Bijbelse opdracht om vreemdelingen gastvrij op te vangen.

Wij zijn daarom positief over het plan van aanpak dat het college 6 oktober presenteerde en waarin oog is voor de hele keten van crisis-noodopvang, noodopvang en reguliere opvang. Het huidige Amersfoortse AZC (momenteel een ‘gezinslocatie’) biedt plek voor 300 personen. Daarnaast wordt er nu gezocht naar twee tot drie locaties voor noodopvang van circa 1000 vluchtelingen voor 2 a 3 jaar. Asielzoekers verblijven daar voor een periode van gemiddeld 6 weken. En een reguliere AZC voor 600-1000 vluchtelingen voor een periode van 5 tot 10 jaar.

In de reguliere AZC’s wachten momenteel 13.000 mensen (‘statushouders’) op een woonplek in Nederland. Om de doorstroming te bevorderen hebben we als fractie enkele weken geleden een motie ingediend om co-housing mogelijk te maken. Ook landelijk is dit inmiddels opgepikt. De druk op de sociale woonvoorraad kan hierdoor opgelost worden. Hiermee willen we ook integratie bevorderen van deze nieuwe Nederlanders. In de begroting van Amersfoort is hier reeds 1,5 miljoen euro voor gereserveerd.

Het is goed om te zien dat de plannen tamelijk breed in de gemeenteraad gedragen worden. Natuurlijk wordt zorg besteed aan zorgvuldige communicatie en een goede afweging voor de meest geschikte locaties en aantallen. Nog mooier is om te zien dat er veel vrijwilligers uit onder andere kerken en een moskee gevonden werden om te helpen bij de crisis-noodopvang van 100 vluchtelingen. Onze fractievoorzitter Simone Kennedy heeft zich hier als vrijwilliger ook voor ingezet.

Daarmee laten we zien dat we er samen uit kunnen komen als we de schouders eronder zetten en tegenstellingen kunnen overbruggen. Zo kan het gelukkig ook!

- Gert Hunink


Als u meer wilt weten of actief wil inzetten kijk dan op:

  • Like de pagina 'Ik ben een gastgezin voor een vluchteling', klik hier 
  • En op de website van de gemeente Amersfoort: klik hier
  • Ook zeer lezenswaardig is de blog van Jacques Happe van D66.

« Terug