Luchtkwaliteit verdient onze aandacht.

duurzame mobiliteitmaandag 02 november 2015 14:05

Bij de behandeling van de begroting 2016 zullen wij samen met Amersfoort2014 en GroenLinks een motie en een amendement indienen om de luchtkwaliteit in Amersfoort te verbeteren. Een gezonde luchtkwaliteit is van groot belang, zowel voor onze gezondheid als voor het milieu.

Op 8 juli 2014 heeft de ChristenUnie samen met Amersfoort2014 een motie ingediend over het terugdringen van fijnstof in onze stad. Met deze motie werd het college verzocht om in gesprek te gaan met Amersfoortse ondernemers om te kijken of er tot versnelde vervanging van het huidige brommer-scooterpark kon worden overgegaan, door indien mogelijk, gebruik te maken van de milieuinvesteringsaftrek. Veel koeriers en pizzabezorgers in Amersfoort maken gebruik van brommers en scooters. Met name oude brommers en scooters stoten fijnstof in zeer hoge concentraties uit en waardoor er schade voor het milieu en voor de gezondheid ontstaat.

Met deze motie is wethouder Tigelaar aan de slag gegaan. Samen met de indieners van deze motie is hij op werkbezoek geweest bij ondernemers in Amersfoort om te horen wat de mogelijkheden zijn en wat de barrières zijn om over te stappen op een milieuvriendelijke variant van het scooterpark.

Deze ervaringen zijn op 22 september gedeeld met de andere woordvoerders Milieu. Maar ook zijn we in gesprek gegaan over de wijze waarop wij fijnstof kunnen en willen terugdringen in Amersfoort. Hierbij kan gedacht worden aan de eerder genoemde vervanging van het scooterpark, maar ook aan fijnstofvangende planten en fijnstofreductiesystemen. Ook hebben we stilgestaan bij de vraag welke rol de gemeente hierin heeft.

Dit heeft geleid tot een motie en een amendement die Amersfoort2014, ChristenUnie en GroenLinks zullen indienen bij de begrotingsbehandeling. Met het amendement stellen we voor om €40.000,- beschikbaar te stellen als stimuleringsmaatregel bij de aanschaf van elektrische tweewielers ( dus zowel elektrische scooters als elektrische fietsen) door ondernemers. Daarnaast zullen wij ook een motie indienen waarbij wij de wethouder Milieu verzoeken om voor 1 mei 2016 met een integrale visie te komen over de wijze waarop fijnstof verminderd kan worden in onze stad.

 

 

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2015-207A_Amersfoort2014__ChristenUnie__GroenLinks_Pilot_verminderen_fijnstof97,2 kBapplication/pdfdownload
2015-208MAmersfoort2014ChristenUnieGroenLinksIntegraalbeleidverminderenvanfijnstofactie2015-201692,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug