Opdat we niet vergeten

Foto Kamp Amersfoort 1zaterdag 14 november 2015 14:11

Samen met het CDA en GroenLinks pleiten wij voor de plannen van Kamp Amersfoort. Kamp Amersfoort maakt onderdeel uit van het recente verleden van Amersfoort. Tijdens de Tweede Wereldoorlog fungeerde Kamp Amersfoort als een doorgangs- en strafkamp

Van 18 augustus 1941 tot 19 april 1945 hebben hier ongeveer 37.000 mensen voor korte of langere tijd gevangen gezeten. Een plek en een periode wat niet vergeten mag worden. De collectieve herinnering en de herdenking hiervan is nog steeds van belang, ook voor de jongeren. Het verleden, hoe gruwelijk ook, mag nooit vergeten worden. Op dit moment is Kamp Amersfoort toe aan de volgende fase, namelijk de doorontwikkeling naar een museum-functie, met meer mogelijkheden voor herdenking- educatieve functies.

Kamp Amersfoort is een Rijksmonument. Maar om deze museumfunctie te realiseren dienen er ook andere fondsen en financieringsbronnen aangeboord te worden. Kamp Amersfoort heeft andere organisaties, provincie en andere gemeenten, zoals Leusden, voor benadert. Belangrijk uitgangspunt is hierbij co-financiering. En zijn van mening dat Kamp Amersfoort behouden dient te blijven voor Amersfoort maar ook voor de omgeving, voor nu maar zeker ook voor de toekomst.

Daarom heeft ons raadslid Femke van de Kolk samen met het CDA en GroenLinks een motie ingediend bij de begrotingsbehandeling. “Als historicus, maar ook als politicus, hecht ik een groot belang aan het in stand houden van Kamp Amersfoort en de doorontwikkeling naar een museumfunctie. Opdat we niet vergeten. Maar ook als het gaat om de lijnen die door de trekken zijn naar de actualiteit. Vrijheid, toen en nu, is geen vanzelfsprekendheid. Bewustwording, ook hier, is van belang”. Met deze motie wordt het college opgeroepen om de raad een voorstel voor te leggen over de wenselijkheid van een financiële bijdrage vanuit Amersfoort voor de realisatie van de plannen van Kamp Amersfoort. Deze motie is unaniem door de raad aangenomen.

- Femke van de Kolk

« Terug