Hoe (on)zichtbaar zijn “onzichtbare” jongeren in Amersfoort?

Jongerenvrijdag 11 december 2015 19:36

De ChristenUnie en de PvdA hebben gezamenlijk schriftelijke vragen gesteld over de ‘onzichtbare jongeren’ in Amersfoort. De aanleiding voor deze vragen is de berichtgeving over deze problematiek.

Het kabinet heeft aangegeven om de zogenoemde ´onzichtbare jongeren´ aan een baan te willen helpen. Dit zijn jongeren die volledig buiten beeld blijven: ze werken niet, gaan niet naar school en hebben geen uitkering. Volgens het CBS zijn er 134.000 van deze jongeren. Zij geven aan dat niet voor elk van hen dit een probleem is: een deel is (bijna) klaar met de opleiding, zit in een instelling of heeft een gezin wat voor hen zorgt. Het CBS stelt echter dat dit voor ongeveer 66.000 jongeren niet geldt.

De raadsleden Femke van de Kolk en Harun Keskin hebben gezamenlijk hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Komt deze problematiek ook in Amersfoort voor, en wat doet of gaat het college doen om deze problematiek aan te pakken? Femke van de Kolk: “Jongeren verdienen kansen om zelfredzaam te worden, een goede opleiding of een steuntje in de rug als het gaat om het vinden van werk is van belang hierbij. Deze jongeren mogen niet tussen wal en schip blijven hangen. Zij verdienen toekomstperspectief”.

Tevens wordt aan het college gevraagd om de laatste resultaten van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Vanaf de zomer van 2013 tot en met de zomer van 2015 heeft het college dit Actieplan uitgevoerd. De ChristenUnie en de PvdA willen graag weten tot welke resultaten dit heeft geleid en wat het college met deze resultaten gaat doen. Harun Keskin: “Amersfoort heeft weliswaar een jonge en hoogopgeleide bevolking en daarom zullen de problemen hier niet zo groot zijn als bij de grote vier steden. Toch is dat geen reden op onze lauweren te rusten; een ieder die wij kunnen helpen met nieuwe initiatieven, vooral diegenen in een kwetsbare situatie, telt mee”.

- Femke van de Kolk 


Voor vragen kunt u contact opnemen met Femke van de Kolk via f.vandekolk@amersfoort.nl 

« Terug