Ten noorden van Vathorst: polder of speels groen?

locatie plangebiedvrijdag 18 december 2015 11:09

Afgelopen dinsdag hebben we in de Raad gesproken over de mogelijkheden van recreatie aan de noordrand van Vathorst. Al jaren is er de roep om ruimte om te recreëren in het noorden van de stad.

Met name in Vathorst en Hooglanderveen is die ruimte er maar beperkt, mede omdat die ingeklemd liggen tussen de A1, de A28 de spoorlijn Amersfoort-Zwolle en de ‘berg’ van Smink. De ruimte moet dus aan de noordkant gevonden worden. Die is er, direct aan de noordkant van De Laak:

Voor de ChristenUnie ligt hier een prima kans om tegemoet te komen aan de behoefte aan recreatie, maar dan wel in het groen.

Het gebied

De huidige situatie in het gebied is dat het eigenlijk al jaren ‘in de wacht staat’. Ruimtelijk is het zelfs wat verrommeld. Dat heeft zeker ook te maken met de tijd die het voor allerlei partijen geduurd heeft om tot plannen te komen. De komst van de economische crisis is er zeker ook debet aan. Ook heeft het gebied een aantal verschillende eigenaren, ruwweg verdeeld tussen de gemeente en een aantal ondernemingen die de grond ooit hebben gekocht uit speculatie over mogelijke woningbouw. Nog verder naar het noorden ligt de polder Arkemheen, waar weidevogels leven en dat daarom beschermd wordt.

Scenario’s

Voor dat gebied ‘Over de Laak’ zijn de afgelopen maanden drie mogelijke scenario’s uitgewerkt: de Polderliefhebber, de Groene actie en Groenhorst. Hieronder in het kort impressies van een mogelijke invulling van het gebied. Dit zijn, voor de goede orde, nog ruwe schetsen. Ideeën zijn nog altijd welkom! Meer informatie is overigens te vinden op www.overdelaak.nl

1. Polderliefhebber:

Hierin staat vooral het behoud van het huidige landschap centraal.

2. Groene actie:

In dit scenario wordt een deel van het rustieke karakter bewaard en wordt een overgang gecreëerd naar de polder.

3. Groenhorst

Hierin wordt een groene scheidslijn gecreëerd tussen stad en polder, en wordt een afwisselend recreatiegebied ingericht, met ruimte voor aparte initiatieven.

Wensen

Er spelen in en rond het gebied veel dingen: een aantal mensen gebruikt het als ‘uitloopgebied’ en genieten van de rust, terwijl anderen op zoek zijn naar ruimte om te recreëren. Anderen vrezen verstoring van de verderop gelegen polder Arkemheen. Sommigen vrezen veel bebouwing. Maar ruwweg lijkt het dilemma: groen of recreatie.

Ons standpunt: speels groen

De ChristenUnie staat voor groen, maar ook voor ruimte voor gezinnen. We denken dat beide goed te realiseren zijn in dit gebied. We kiezen daarom voor het scenario “Groenhorst”. Sociale en maatschappelijke belangen zijn er goed te verenigen: denk daarbij bijvoorbeeld een scouting, een manege, een woonzorgboerderij of een stiltetuin. Het gebied zelf, en de omgeving eromheen blijven groen. Daarnaast kan er ook rond Het Hammetje worden gerecreëerd. En dat alles ook nog eens in een afwisselende groene omgeving. Er is ook veel gelegenheid tot spelen: speeltuinen en klimbossen passen prima in dit scenario.

De meningen waren nogal verdeeld. Komend voorjaar wordt er opnieuw over dit gebied gesproken, dan waarschijnlijk met specifiekere plannen.

- Rutger Dijksterhuis

« Terug