Amersfoort verdient een lokale omroep

Lokale omroepvrijdag 12 februari 2016 17:00

Wij vinden dat Amersfoort een lokale omroep verdient. Radio en televisie zijn unieke media. De sociale cohesie kan versterkt worden door de berichtgeving over wat er te doen is in en rondom de stad.

Er leeft een boel in de stad en het stimuleert om te horen en te zien welke kracht er in de samenleving zit. Voor nieuwe bewoners kan dit verbindend werken.

Voor ondernemers in de regio biedt de omroep een platform om voor het voetlicht te komen. De stad en de regio kunnen gepromoot worden. Daarnaast is het voor de historie van de stad van belang om beeld en geluid te verzamelen. En niet in de laatste plaats biedt een lokale omroep mogelijkheden om mbo en hbo stagiaires van media gerelateerde opleidingen voor een boeiende stageplek.

In 2011 heeft het Commissariaat voor de Media de stichting Mediagroep Eemland, Vallei en Amersfoort (EVA) als zendgemachtigde aangewezen voor Amersfoort en Leusden. Dit loopt tot 20 september van dit jaar. Naast de bekostigingsplicht voor een lokale omroep is er een bedrag beschikbaar gesteld voor vernieuwende initiatieven. De ChristenUnie wil op korte termijn evalueren én kijken naar de toekomst en dit bespreken in de gemeenteraad. Daarom hebben wij de volgende schriftelijke vragen gesteld:  

  1. Wat is het traject en de planning voor het afgeven van een nieuwe zendmachtiging voor de lokale omroep?
  2. Op welke wijze hebben de gemeente(n) en de mediagroep EVA onderling contact gehad in de afgelopen jaren?
  3. Wie vormen momenteel het bestuur en de PBO van de mediagroep EVA?
  4. In hoeverre lukt het de Mediagroep EVA (volgens het college) om de doelstellingen te realiseren?
  5. In hoeverre worden aanvullende inkomsten te gegenereerd, door bijvoorbeeld opdrachten of reclame?
  6. Hoeveel vrijwilligers zijn momenteel betrokken bij de omroep?
  7. Hoeveel van de content wordt door EVA zelf geproduceerd en hoeveel wordt door andere partijen aangeleverd?
  8. Hoe staat het met de bruikbaarheid van de apparatuur (kwaliteit, afschrijving)?
  9. Wat zijn de ervaringen met stagiaires van media-gerelateerde opleidingen in de afgelopen jaren (aantallen, kwaliteit van de stageplek/begeleiding)?
  10. Een deel van het Amersfoortse budget voor lokale media zou ingezet worden voor (vernieuwende) initiatieven. Wat is hier mee gebeurd? Hoe is dit besteed?

- Gert Hunink


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met raadslid Gert Hunink, gh.hunink@amersfoort.nl.  

« Terug