The Passion en terreur

The Passion 2016dinsdag 22 maart 2016 22:53

Als ChristenUnie Amersfoort leven we mee met de nabestaanden van de aanslagen in Brussel (en de voorgaande aanslagen evenzeer)!

De angst voor terreur kan ons voorzichtig maken en soms zelfs paranoïde. Als er nu een pakketje ligt, is het meteen verdacht en rukt de politie uit. Zo zijn er ook mensen die zich afvragen of The Passion aanstaande donderdag vanwege de veiligheid afgelast zou moeten worden.

Voor een dergelijk groot evenement wordt altijd scherp gekeken naar de veiligheid. Ook nu is dat aan de orde en is er gekeken naar aanvullende maatregelen. Zie hiervoor het collegebericht van de gemeente Amersfoort.

Als ChristenUnie vinden we het onterecht dat door aanslagen van enkele extremisten, hele bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld worden. Dat zorgt voor nog meer spanningen. Ook daarin moeten we niet meegaan. Wij blijven ons krachtig inzetten voor een samenleving waarin iedereen in principe welkom is. Daarbij mogen we van elkaar verwachten dat ieder zich aan onze democratische wetten houdt en elkaar respecteert.

Wij willen daarom als ChristenUnie niet buigen voor terreur(dreiging). Juist bij deze editie van The Passion wordt ook aandacht besteed aan vluchtelingen. Het lijden van Christus is verbonden met het lijden in deze wereld. Vluchtelingen leefden onder voortdurende dreiging en aanslagen. Mensen die twijfelen roepen we daarom op om wél te komen en te laten zien dat we niet bang zijn. Dus kom!

ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers stelt hierover: ,,Bij de aanslagen in Brussel kijken we het kwaad opnieuw in de ogen. Met vele anderen bid ik voor de nabestaanden, de hulpverleners en de leiders van België. Nu komt het erop aan om de rug recht te houden en pal te staan voor onze vrijheid. We moeten nu onze veiligheidsdiensten en politie de ruimte geven om hun werk te doen. En als samenleving en politiek kunnen we laten zien dat ons vertrouwen in vrijheid en de rechtsstaat sterker is dan onze angst voor terrorisme en jihadisme. Jihadisme kan voor veel ellende zorgen, zoals nu in Brussel, maar verdedigers van vrijheid zijn wereldwijd met veel meer en uiteindelijk veel sterker.”

« Terug