Politiek café: explosieve of inclusieve samenleving?

Kade cafédonderdag 31 maart 2016 07:56

De vluchtelingenstroom naar Europa gaat ook Nederland niet voorbij. Naast praktische zaken zoals de opvang, taalonderwijs, huisvesting ligt er ook een grote uitdaging voor integratie. Hoe zorgen we dat de vluchtelingen onderdeel worden van de Nederlandse samenleving, en welke rol is voor ons als inwoners weggelegd.

Maar de komst van vluchtelingen heeft ook voor spanningen gezorgd en hoe kunnen wij in Amersfoort er voor zorg dragen dat deze spanningen niet exploderen en dat de polarisatie niet toe gaat nemen en dat jongeren juist door de toegenomen polarisatie gaan radicaliseren?

Kortom kunnen wij zorgen voor een inclusieve samenleving, waarbij iedereen onderdeel is van de samenleving?

De ChristenUnie wil de verbinding en de dialoog zoeken met de samenleving om een tegenwicht te bieden aan de toenemende polarisatie. Een inclusieve samenleving is voor de ChristenUnie een belangrijke waarde voor de samenleving; een samenleving waarbij iedereen betrokken is op elkaar en op de samenleving.

Om over al deze vragen, uitdagingen en dilemma’s antwoorden te vinden organiseert de ChristenUnie Amersfoort het Politiek Café ‘Explosieve of inclusieve samenleving’. Naast debat tussen Gert-Jan Segers (CU-leider) en Youssef El-Messaoudi (PvdA-raadslid) is er ruimte om met elkaar en het panel in dialoog te gaan.

Wil je meedenken en meepraten over deze uitdagingen? Je bent van harte welkom!

Datum    13 april 2016

Tijd        20:00- 22:30 uur

Locatie   KAdE-cafe op het Eemplein

« Terug