Vluchtelingen in Amersfoort

vluchtelingenvrijdag 06 mei 2016 10:38

We willen jullie graag informeren over de stand van zaken van de vluchtelingenopvang in Amersfoort.

Er is veel te melden als het gaat om de opvang van vluchtelingen in Amersfoort. 

·     Vrijwilligers uit Amersfoort hebben nog steeds contact met de ongeveer honderd vluchtelingen die opgevangen werden in de crisisnoodopvang en die nu in Zeist opgevangen worden. We hopen dat wanneer zij een verblijfstatus hebben in Amersfoort een woning kunnen krijgen.

·     De wachtlijst voor sociale woningen is voor alle doelgroepen te beperkt. En in Nederland wachten ongeveer 16.000 geaccepteerde vluchtelingen (‘statushouders’) in een AZC op een woning.  Ons idee van co-housing met tijdelijk huur voor starters wordt nader uitgewerkt.

·     Sinds enige tijd huisvest het COA enkele alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) op het terrein van Zon en Schild. Dit aantal zal oplopen tot maximaal 120. Zij volgen onderwijs in Amersfoort en vrijwilligers zijn betrokken bij de opvang. Ook Timon vangt in Amersfoort AMV’s op in een kleinschalige opvang in Zielhorst. Het Nidos verzorgt de voogdij.

·     In juli is naar verwachting de noodopvang aan de BW-laan gereed. Naast de bestaande ‘Gezinslocatie’, komen 300 plekken. Het COA verwacht dat het aantal vluchtelingen de komende periode weer zal toenemen.

·     Het plan is om aan de Lichtpenweg 6 (bij station Schothorst) een ‘gewoon’ AZC voor 500 personen te realiseren. Hiervoor is nog geen planning.  

Vanuit onze fractie en ook raadsbreed wordt ingezet op passende en menswaardige opvang. Daarbij blijft de inzet van vrijwilligers o.i. onmisbaar.  Mocht u zelf iets willen betekenen voor de vluchtelingen, dan kunt u onder andere informeren bij Gastgezin Amersfoort op Facebook.

- Gert Hunink


Vragen of opmerkingen? U kunt contact opnemen met: gh.hunink@amersfoort.nl of 0617123436.

« Terug

Reacties op 'Vluchtelingen in Amersfoort'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.