Datalek persoonsgegevens sociaal domein

Slotdinsdag 10 mei 2016 08:37

U heeft het wellicht al in diverse media gelezen: van 1900 mensen zijn zorggegevens terechtgekomen bij iemand die die gegevens niet had mogen hebben. Een medewerker van de gemeente heeft ze per ongeluk naar een verkeerde ontvanger gestuurd. Amersfoort heeft zich met het delen van de persoonsgegevens schuldig gemaakt aan een zogeheten datalek.

Dat leverde nogal wat rumoer op. Terecht ook: zoveel persoonlijke gegevens bij iemand die ze niet mag hebben is ernstig. Het lijkt er op dat de ontvanger ze inmiddels heeft vernietigd. Blijft wel staan dat de ernst van de situatie pas laat doordrong binnen de organisatie. Daarom moesten liefst 3 wethouders verantwoording afleggen aan de Raad: die van de verantwoordelijke afdeling, die van ICT en die van personeel.

Tijdens het debat bleek vooral dat er nog heel veel onduidelijk is, bijvoorbeeld over wat er nu precies is gebeurd, of de juiste mensen op de hoogte werden gebracht en of mensen de juiste kennis hadden van verantwoordelijkheden op het gebied van gegevensbeveiliging. Het college had daarom, begrijpelijk, een extern onderzoek aangekondigd. De resultaten daarvan worden later deze maand verwacht.

Dat weerhield een behoorlijk deel van de oppositie er niet van om alvast met moties van wantrouwen te zwaaien. Hoe groot de impact van de gemaakte fouten ook is, op voorhand met zulke moties komen is in onze ogen op zijn minst onzorgvuldig. Vertrouwensvragen kunnen niet worden beantwoord zonder kennis van zaken. Pas na bestudering van de onderzoeksresultaten zal de fractie van de ChristenUnie zich daarover uitlaten.

« Terug

Reacties op 'Datalek persoonsgegevens sociaal domein'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.