Onderzoeksrapport over Preventief Toezicht

WNr19RQedinsdag 14 juni 2016 23:40

Op 14 juni is het rapport besproken over de redenen en ontwikkellingen waardoor de provincie de gemeente Amersfoort van 1 januari tot 1 juli 2015 onder preventief toezicht stelde, omdat de begroting 2015-2018 volgens de provincie niet op orde was.

Volgens de onderzoekers zijn velen schuldig, zowel de provincie, de wethouder, de ambtenaren als de raad hebben steken laten vallen. Ook had de coalitie dat jaar besloten om niet opnieuw ondoordacht bezuinigingen af te kondigen of de kaasschaaf te hanteren, maar met de bewoner een kerntakendiscussie op te zetten, waaruit dan ook voorstellen voor bezuinigingen konden voortkomen. Daardoor was de begroting over vier jaar nog niet sluitend, wat op zich ook niet noodzakelijk was, maar niet bijdroeg aan het vertrouwen dat de provincie had in het financiele beleid van de gemeente. Daarnaast was de begroting niet langer een document op papier, maar een digitale versie - moeilijker om te lezen en te analyseren voor zowel raadsleden als de provincie - met minder financiele cijfers. 

De problemen begonnen eigenlijk door besluiten die het college en de raad zelf had genomen in het decennium voorafgaand aan het opleggen van preventief toezicht, namelijk om reserves af te bouwen ('geen dood geld op de plank'), meer risico's te nemen in grondexploitaties en de lokale lasten voor burgers laag te houden. Daardoor kwam de gemeente in financiele problemen toen de crisis begon. Maar elk jaar lukte het om de begroting sluitend te krijgen en te voldoen aan de eisen van de provincie, hoewel de provincie helder maakte dat er wel zorgen waren over de financiele positie van de gemeente.

In 2013 maakte de Commissie Begroting & Verantwoording, bestaande uit raadsleden, zich zorgen over de financiele positie en nodigde de provincie uit om de begroting te bespreken. Maar de provincie ging niet in op die uitnodiging. Een jaar later leek de situatie wat rooskleuriger, de risico's namen af, de reserves en het weerstandsvermogen en het eigen vermogen namen toe. Dat de wethouder in november 2014 liet weten dat er nog steeds discussie was tussen de provincie en de gemeente deed - helaas - de alarmbellen bij gemeenteraadsleden nog niet rinkelen. 

Ondertussen bleken ambtenaren van de provincie en de gemeente nog steeds te steggelen over allerlei financieel-technische meningsverschillen. Zowel de ambtenaren als de wethouder treuzelden te lang om de discussie naar een politiek niveau te tillen. Veel eerder had erkend moeten worden dat er naar de provincie geluisterd had moet worden. 

Pas eind november communiceerde de gedeputeerde over de mogelijkheid van preventief toezicht. De wethouder communiceerde dit snel aan de raad, die zich compleet verrast voelde. Het preventief toezicht was ondertussen onvermijdelijk geworden. Het was de raad niet duidelijk wat er precies mis was met de begroting en welke verbeteringen de provincie verwachtte.

Nadat de gemeente onder preventief toezicht was geplaatst, werd het maken van een herstelbegroting krachtdadig opgepakt. De samenwerking tussen provincie en gemeente, ambtenaren, wethouders en raadsleden van coalitie en oppositie - zelfs met inbreng van de stad - was snel en effectief. De herstelbegroting die het resultaat was van deze samenwerking werd meteen goedgekeurd door de provincie, waardoor er een einde kwam aan het preventief toezicht.

We zijn blij met het onderzoekrapport en scharen ons achter alle aanbevelingen.

Klik hier voor de link naar het rapport. 

« Terug

Reacties op 'Onderzoeksrapport over Preventief Toezicht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.