Toespraak Simone Kennedy: 'Je suis Jesus'

Demonstratie 9 januarizondag 11 januari 2015 19:17

Fractievoorzitter Simone Kennedy heeft een toespraak gehouden bij een demonstratie tegen geweld en voor de vrijheid van meningsuiting bij station Amersfoort. Deze demonstratie van Iraanse christenen werd georganiseerd door Darius Akhavan.

'Je suis Jesus' (ik volg Jezus)

Toespraak van Simone Kennedy bij een demonstratie bij station Amersfoort op zondag 11 januari, naar aanleiding van de aanslagen op Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt in Parijs, eerder die week:

"Er zijn twee redenen waarom wij hier bij elkaar zijn gekomen in deze demonstratie:

  1. We staan voor de vrijheid van meningsuiting
  2. We verzetten ons tegen geweld

Eerst een paar woorden over de vrijheid van meningsuiting. We leven in een vrij land. In Nederland mogen we in vrijheid zeggen wat we denken en geloven. De grenzen van de vrijheid van meningsuiting zijn ruim. Dat betekent dat het ook kan voorkomen dat mensen ons beledigen. Dat ensen dingen zeggen die indruisen tegen onze eigen overtuigingen. Het is fijn om als minderheid te leven in een land dat tolerant en verdraagzaam is, maar het is zeker niet gemakkelijk.

Om te kunnen leven in een vrij land, moet je twee kwaliteiten hebben. In de eerste plaats incasseringsvermogen als je beledigd wordt. En in de tweede plaats vertrouwen in je medemens, het vertrouwen dat mensen hun woorden niet altijd in daden omzetten.

De Joden in onze stad, in ons land en in ons midden zijn veelvuldig aangevallen. Maar ook als christenen uit Iran en Nederland en allerlei landen in de wereld hebben we ondertussen wel wat incasseringsvermogen opgebouwd. We zijn allen vaak beledigd. Maar dat was Jezus ook. Jezus leert ons hoe we daarmee om kunnen gaan.

Maar hebben we ook vertrouwen in de medemens? Als de vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt om anderen te kwetsen of te beledigen of om op te roepen tot aanval of oorlog, kan dit het vertrouwen in elkaar ondergraven. En daarmee wordt ook de vrijheid van meningsuiting bedreigd.

Het is dus voor mensen die vaak beledigd worden niet altijd gemakkelijk om andere mensen te vertrouwen, maar God geeft ons wel geloof, hoop en liefde. En met geloof, hoop en liefde durven we deze wereld in te gaan en vertrouwen aan elkaar te schenken. Daarom zijn wij blij met de vrijheid van meningsuiting. Wij kunnen denken en geloven wat we willen in Nederland. En wij willen ook anderen die ruimte geven.

En nu nog een paar woorden over geweldloosheid. Waarom willen wij geen geweld? Wij staan hier als navolgers van Jezus. Wij geloven in Zijn Naam en verwachten de verlossing alleen van Hem. Wij nemen het heft niet in eigen handen. Wij nemen het zwaard niet op. Wij wreken onze God niet als anderen Hem beledigen.

Want wij weten dat wij zwakke mensen zijn. Dat wij elke dag zonde doen. Dat wij van genade leven. We verwachten de verlossing niet door geweld, door op onszelf te vertrouwen. Wij verwachten onze verlossing van God. Hij zal het voor ons doen. En Hij vraagt van ons dat wij Hem volgen, dat wij geweldloos zijn zoals Jezus geweldloos was. Ook toen Hij werd beledigd. Toen andere mensen God beledigden. Christus is de opgestane Heer. Hij leeft nu ook in ons. En wij mogen zijn navolgers zijn. Daarom bij deze demonstratie niet “Je Suis Charlie”. Maar: “Je Suis Jesus”. Die zin heeft twee betekenissen in het Frans: “Ik volg Jezus”. “Ik ben Jezus”. Jezus leeft in ons. Jezus volgen wij na.

Ik dank u voor uw aandacht."

« Terug

Reacties op 'Toespraak Simone Kennedy: 'Je suis Jesus''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.