Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Wivdonderdag 15 maart 2018 11:00

Op 21 maart stemmen we voor de gemeenteraadsverkiezingen. Die verkiezingen zijn belangrijk voor de ChristenUnie: we willen ook in de komende periode ons geloof een stem geven en waardevol zijn in de politiek. Tegelijkertijd wordt het referendum over de Wiv gehouden – de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Die wet is belangrijk omdat er in staat wat de veiligheidsdiensten wel en niet mogen. Het voorstel waar in het referendum over wordt gestemd, is een modernisering van een oudere wet. In de wet gaat het om de veiligheid in en van ons land en een zorgvuldige omgang met privacy.

De ChristenUnie is vóór de nieuwe wet. Mede door de inzet van de ChristenUnie is het recht op privacy gewaarborgd en is het toezicht op dat wat de veiligheidsdiensten doen versterkt. In het Regeerakkoord is nog eens extra vastgelegd dat het massaal verzamelen van gegevens niet mag én dat er een vroegtijdige evaluatie van de wet komt.

Het is daarom belangrijk dat de nieuwe Wet op de inlichten- en veiligheidsdiensten er komt. Natuurlijk zal ook de ChristenUnie de uitslag van het referendum afwachten en dan bepalen wat er naar aanleiding daarvan moet gebeuren. Meer in algemene zin geldt voor de ChristenUnie dat we de privacy en veiligheid van Nederland, van onze burgers en van onze militairen niet bij voorbaat laten afhangen van de uitslag van een referendum. Daarvoor zijn deze belangen te groot.

« Terug