Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort

4195_fullimage_verkiezingenzaterdag 24 maart 2018 17:39

Bij de verkiezingen voor de Amersfoortse gemeenteraad op woensdag 21 maart 2018 heeft volgens de voorlopige uitslag D66 de meeste stemmen gekregen (15%). Daarna hebben volgens de voorlopige uitslag de meeste stemmen: VVD 14,6%, CDA 13,1%, GroenLinks 13,1% en ChristenUnie 10,1%.

De opkomst in Amersfoort is 59,9%. Bij de raadsverkiezingen in 2014 was dat percentage 56,3%. Er is 286 maal blanco gestemd; 175 keer was een stem ongeldig.

Hieronder staat het aantal stemmen weergegeven en een verdeling van de raadszetels. In Amersfoort zijn 39 raadszetels te verdelen, maar op basis van de voorlopige uitslag zijn nog niet alle raadzetels verdeeld. Er zijn zeven restzetels die nog moeten worden verdeeld.

Referendum

Naast de gemeenteraadsverkiezing konden kiesgerechtigden zich via het raadgevend referendum uitspreken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017. 

Van de kiesgerechtigden was 51,6% tegen het referendum en 43,6% voor. 4,5% heeft blanco gestemd en 0,3% was ongeldig. 

Hertelling

Het Centraal Stembureau heeft op verzoek van twee inwoners opnieuw gekeken naar de uitslag van de verkiezingen. Zij hebben vanochtend bezwaar aangetekend tegen de verdeling van de restzetels. In de proces-verbalen zijn door het Centraal Stembureau geen ernstige onrechtmatigheden gevonden die aanleiding zijn voor een hertelling. Het Centraal Stembureau heeft toch besloten om opnieuw te gaan tellen omdat het verschil in aantal stemmen zeer klein is. Door opnieuw te tellen vindt er een extra controle plaats op de resultaten van de stemmen.

Bron: www.amersfoort.nl

« Terug