Vergaderschema

Vergaderschema gemeenteraad

Klik hier voor het vergaderschema van De Raad en de links naar bijbehorende stukken op de website van de gemeente Amersfoort.

Als de De Raad vergaderd in volledige samenstelling is dat een gemeenteraadsvergadering, in Amersfoort heet dat Het Besluit. Ter voorbereiding vinden commissievergaderingen plaats, in Amersfoort heet dat De Ronde. In deze commissievergadering (De Ronde) zijn alle fracties vertegenwoordigd met één raadslid.