Simone Kennedy

PERSBERICHT | eerste resultaten onderzoek koopzondagen

dinsdag 25 juni 2013 20:04 Eerste resultaten van het onderzoek onder winkeleigenaars, medewerkers en consumenten naar de ruimere openstelling van winkels op zondag. Deze enquêtes zijn uitsluitend verspreid via de winkeliersverenigingen en niet in de achterban van de ChristenUnie en SP. Ook in twee lokale kranten zijn deze enquêtes genoemd. De enquêtes werden door 102 respondenten ingevuld. lees verder
Labels
Fractie
Persbericht

PERSBERICHT | Koopzondagen

maandag 17 juni 2013 23:45 SP en ChristenUnie willen geen 24-uurs economie in Amersfoort. Volgens de nieuwe winkeltijdenwet van Amersfoort - die het college voorstelt - mogen alle winkels elke zondag open zijn tussen 6 en 22 uur. De coalitie VVD/PvdA/D66/GL meent dat deze winkeltijdenwet meer keuzevrijheid geeft, maar de SP en ChristenUnie denken dat deze wet veel eigenaars, medewerkers en consumenten minder vrijheid zal geven. lees verder
Labels
Fractie
Persbericht

PERSBERICHT | huren leegstaand vastgoed makkelijker maken voor wonen

vrijdag 07 juni 2013 09:39 De ChristenUnie vindt dat het college het bewonersgroepen te moeilijk maakt om (tijdelijk) gebruik te maken van leegstaand vastgoed, terwijl aan krakers en antikraan wel veel ruimte wordt geboden. lees verder
Labels
Fractie
Persbericht

Algemene beschouwingen bij Kadernota

dinsdag 28 mei 2013 20:00 Dit is de rede die is uitgesproken bij de algemene beschouwingen bij de Kadernota van het college van burgemeester en wethouders, waarin het college uiteenzet wat de plannen en het buget zijn voor de komende jaren. lees verder
Labels
Fractie

Rede bij Opening Raadsuitwisseling met Enschede en Arnhem

woensdag 24 april 2013 19:15 Bij de raadsuitwisseling die 19 en 20 april plaatsvond in Amersfoort met de gemeenteraden van Enschede en Arnhem, sprak Simone Kennedy-Doornbos als vice-voorzitter van de raad het openingswoord. lees verder
Labels
Fractie
Lezingen
Toespraken

PERSBERICHT | ChristenUnie pleit voor koopvrije zondagen

vrijdag 12 april 2013 09:00 Het nieuwe college wil in Amersfoort het aantal koopzondagen uitbreiden en de openingstijden verruimen. Op maandag 15 april wordt hierover een debat georganiseerd. Ook landelijk is dit een issue. De argumenten voor de uitbreiding vindt de ChristenUnie fractie niet overtuigend en is mede daarom juist voorstander van koopvrije zondagen. lees verder
Labels
Fractie
Persbericht

ChristenUnie-fractie informeert kerken Amersfoort

zaterdag 16 maart 2013 15:00 De fractie van de ChristenUnie heeft de kerken middels een brief aan de kerken geinformeerd over enkele zaken die spelen in Amersfoort. lees verder
Labels
Fractie

Lezing Simone Kennedy over bezuinigingsronde Het Nieuw Perspectief

zaterdag 16 maart 2013 14:27 Op 5 februari gaf Simone Kennedy, als vice-voorzitter van de gemeenteraad, een lezing bij een bijeenkomst van ambtenaren, politici en burgers. Het betrof een bijeenkomst in het kader van de start van de ontwikkeling van een Het Nieuw Perspectief, een nieuwe bezuinigingsronde voor Amersfoort. lees verder
Labels
Fractie
Lezingen
Toespraken

ChristenUnie-fractie Amersfoort tekent petitie Evangelische Hogeschool

donderdag 07 maart 2013 22:42 De voltallige fractie van de ChristenUnie in Amersfoort heeft de petitie van de Evangelische Hogeschool (EH) over de gevolgen van het nieuwe leenstelsel ondertekend. lees verder
Labels
Fractie

TERUGBLIK | Amersfoortse politieke actualiteit

maandag 04 maart 2013 16:11 In onderstaand artikel blikt Simone Kennedy terug op de afgelopen maanden, een periode van coalitiebreuk, coalitieonderhandelingen en coalitievorming. Voor de ChristenUnie betekend dit dat zij niet langer deel uitmaakt van de coalitie en dat Menno Tigelaar niet langer wethouder is in de gemeente Amersfoort. lees verder
Labels
Fractie