Gert Hunink

ONDERZOEK | Eindrapportage onderzoek draagvlak koopzondagen

zaterdag 20 juli 2013 23:07 SP en ChristenUnie in Amersfoort hebben in de aanloop naar het besluit van de gemeenteraad onderzoek gedaan naar het draagvlak van een collegevoorstel m.b.t. de uitbreiding van koopzondagen. Lees hier meer informatie. Het onderzoek is afgerond. De enquête is gesloten. De resultaten zijn samengevat in een rapportage, die u hier kunt downloaden. Hieronder vindt u de links. lees verder

ACHTERGROND | Eindelijk een besluit over Westelijke Ontsluiting

zaterdag 20 juli 2013 22:58 Na meer dan 50 jaar discussie over tientallen varianten voor een ‘Westelijke Ontsluiting’, is er eindelijk een besluit genomen. In de laatste gemeenteraadsvergadering voor het reces werd een voorstel gepresenteerd dat door een meerderheid aangenomen is. De ChristenUnie heeft met dit voorstel ingestemd. Maar daarmee zijn we er nog niet. lees verder

Droogzwemmen in Amersfoort?

maandag 10 juni 2013 20:30 Met het dichtdraaien van de geldkraan lijkt het uitgesloten om in Vathorst een recreatief zwembad te laten vollopen. Over het zwembad (met sporthal) in het Hogekwartier wordt nu druk gedebatteerd. De nadruk in dat zwembad lag steeds op de georganiseerde sport. Daarom wil de ChristenUnie in het Hogekwartier alsnog meer mogelijkheden voor ‘fun-zwemmen’. lees verder

PERSBERICHT | ChristenUnie pleit voor koopvrije zondagen

vrijdag 12 april 2013 09:00 Het nieuwe college wil in Amersfoort het aantal koopzondagen uitbreiden en de openingstijden verruimen. Op maandag 15 april wordt hierover een debat georganiseerd. Ook landelijk is dit een issue. De argumenten voor de uitbreiding vindt de ChristenUnie fractie niet overtuigend en is mede daarom juist voorstander van koopvrije zondagen. lees verder

COLUMN: Wat als de winkels elke zondag open zijn?

vrijdag 12 april 2013 09:00 Een column van raadslid Gert Hunink in het kader van de huidige politiek actualiteit. Het nieuwe college is bezig met de voorbereiding van een raadsvoorstel nieuwe winkeltijdverordening. Op 15 april vind er een discussiebijeenkomst in het stadhuis plaats. lees verder

ChristenUnie-fractie informeert kerken Amersfoort

zaterdag 16 maart 2013 15:00 De fractie van de ChristenUnie heeft de kerken middels een brief aan de kerken geinformeerd over enkele zaken die spelen in Amersfoort. lees verder

ONDERZOEK naar uitgeprocedeerde asielzoekers in Amersfoort

zaterdag 16 maart 2013 14:46 Vorig jaar heeft de raadsfractie van de ChristenUnie in Amersfoort onder kerken een korte peiling uitgevoerd naar de problematiek van (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers in Amersfoort. De fractie heeft onlangs twee studenten Sociale Studies van de Christelijke Hogeschool Ede gevraagd om een diepgaander onderzoek te doen. lees verder

motie ChristenUnie: 'behoud voorziening zwembad Vathorst'

zaterdag 27 oktober 2012 15:05 Bij de begrotingsbehandeling heeft de ChristenUnie-fractie de motie 'behoud voorziening zwembad Vathorst' ingediend. De ChristenUnie vindt het belangrijk de openbare voorzieningen in de nieuwbouwwijk Vathorst op peil te houden en te brengen. Bij bezuinigingen zal hier zorgvuldig mee omgegaan moeten worden. lees verder

Resolutie Jong!

dinsdag 05 juni 2012 11:45 Jongeren en politiek?! Dat is meestal geen liefde op het eerste gezicht. De liefde is ook niet altijd wederzijds. Wil dat echt wat worden, dan is enige vorm van ‘relatiebemiddeling’ aan te bevelen. De betrokkenheid van jongeren bij de politiek en van de politiek bij jongeren kan beter. lees verder

ChristenUnie steunt motie 'versterking positie minderjarige vreemdelingen'

donderdag 12 april 2012 16:11 De ChristenUnie is medeondertekenaar van een motie die door GroenLinks, PvdA en CDA in de Amersfoortse gemeenteraad is aangenomen. Bij de uitvoering van de vreemdelingenwet zien we in concrete gevallen regelmatig schrijnende situaties, zeker als het gaat om kinderen en jongeren. lees verder