alle fractieleden

Doelmatigheid van het buurtbudget

Randenbroekwoensdag 16 juli 2014 22:25 De ChristenUnie heeft afgelopen dinsdag schriftelijke vragen gesteld over de doelmatigheid van het buurtbudget. Dit budget is bedoeld voor bewoners om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. lees verder

Debat herinrichting Hulp bij het huishouden per 2015

huishoudelijke-artikelen_marktwoensdag 09 juli 2014 12:21 Gisteravond werd tijdens de raadsvergadering gedebatteerd over de herinrichting van Hulp bij het huishouden per 2015. Simone Kennedy voerde namens de ChristenUnie het woord. lees verder

Bijdrage aan de algemene beschouwingen

Algemene beschouwing Simonewoensdag 09 juli 2014 12:07 De ChristenUnie heeft bij de Algemene Beschouwingen de volgende bijdrage uitgesproken: lees verder

Private huishoudelijke hulp

huishoudelijke-artikelen_marktdinsdag 08 juli 2014 19:55 De gemeenteraad beslist over de herinrichting van de huishoudelijke hulp in Amersfoort. De komende twee jaar zal het wijkteam bepalen of iemand huishoudelijke hulp nodig heeft en of dat geregeld kan worden met eigen geld of binnen het eigen netwerk. lees verder

Fietsen en computers voor minima

afbeelding-fietspaddinsdag 08 juli 2014 18:50 Ook voor mensen op een minimuminkomen is het van groot belang dat zij een fiets en een computer hebben. Een aantal jaar geleden waren die voor minima nog wel te krijgen, maar nu niet meer, terwijl de Voedselbank en Amfors daar iets in kunnen betekenen. lees verder

Ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten

mantelzorg2ldinsdag 08 juli 2014 11:01 De ChristenUnie dient bij de Kaderbrief een motie in waarin de partij het college oproept om de ondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten in Amersfoort goed te regelen. De Eerste Kamer heeft namelijk op 3 juni 2014 ingestemd met afschaffing van allerlei financiële regelingen voor deze doelgroep, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. lees verder

Voorkomen is beter dan (ver)zuipen

drankflessenmaandag 23 juni 2014 08:15 Komende dinsdag moet een ‘preventie- en handhavingsplan’ door de gemeenteraad vastgesteld worden. Controle op de naleving van de regels is belangrijk, maar niet voldoende. Daarom heeft de ChristenUnie een motie voorbereid waarin gevraagd wordt om het gesprek aan te gaan met jongeren, ouders, scholen en (sport)verenigingen. lees verder

Huishoudelijke hulp: luxe of noodzaak?

Ronde over huishoudelijke hulpzaterdag 21 juni 2014 11:15 Eind mei kwam het college met een voorstel om te bezuinigen op huishoudelijke hulp, die verstrekt wordt aan mensen die niet langer in staat zijn om hun eigen huis schoon te maken.De ChristenUnie is ook van mening dat mensen die zelf voldoende geld of netwerk hebben hun eigen huishoudelijke hulp kunnen regelen en betalen. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. lees verder

ChristenUnie pleit voor relatieondersteuning

Relatieondersteuningvrijdag 13 juni 2014 18:32 Als ChristenUnie maken we ons in Amersfoort hard voor een goede toegankelijkheid van hulp bij beginnende relatieproblemen. We willen dat mensen met relatieproblemen goedkoop of zelfs gratis eerste gesprekken met een relatiedeskundige kunnen aanvragen. lees verder

Leegstand in zorginstellingen baaart ChristenUnie zorgen

sociale huurwoningenvrijdag 23 mei 2014 17:20 Door de veranderingen in de zorg is de verwachting dat de leegstaand in zorginstellingen zal toenemen. De ChristenUnie verzoekt dan ook het college om hierover duidelijkheid te verschaffen hoe de situatie in Amersfoort is. lees verder