Fractie nieuws

Uniform aanmeldbeleid basisonderwijs

schoolbankenzaterdag 18 november 2017 De raad zal tijdens de raadsvergadering van 21 november een besluit nemen over onderwijshuisvesting. Het is een groot plan waarbij alle financiële middelen voor onderwijshuisvesting worden overgeheveld naar de schoolbesturen. Dat wordt de 'doordecentralisatie' genoemd. lees verder
Labels
2017

Even voorstellen: Hans Bol

Hans Bol - uitgesnedendonderdag 16 november 2017 Op de avond van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen had ik het genoegen een biertje mee te drinken met diverse ChristenUnie partijleden. Een aantal maanden verder en mag ik mij aan jullie voorstellen als de campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen en als nummer 2 op de lijst. lees verder
Labels
2017

Verruiming van kindregelingen

Doe meedonderdag 16 november 2017 Als ChristenUnie willen wij kinderen kansen geven om hun talenten te ontwikkelen. Daarom hebben wij van harte ingestemd met verruiming van regelingen voor kinderen om te kunnen sporten of muziekles te volgen. lees verder
Labels
2017

Schriftelijke vragen over Indebuurt033

bijgesneden_vierkant_20140121-CU-Amersfoort-7792woensdag 08 november 2017 IndeBuurt033 is een nieuwe organisatie en we zijn bezorgd over de continuïteit van de dienstverlening vanwege het personeels- en vrijwilligersbeleid. Dit willen we nagaan en daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. lees verder
Labels
2017

Niet langer de kat uit de boom kijken!

Raad Bomen 2017woensdag 08 november 2017 Bij de behandeling van de begroting 2018 heeft de gemeenteraad unaniem besloten 500.000 euro extra te begroten voor de herplant van bomen! De ChristenUnie, GroenLinks en de SP en bijna alle overige partijen hadden hiertoe een amendement ingediend. lees verder
Labels
2017