Portefeuille-verdeling

portefeuilleverdeling binnen fractie

Op de website van de gemeente Amersfoort is een overzicht 'Samenstelling gemeenteraad en woordvoerders per fractie' te vinden, waarop o.a. de portefeuilleverdeling van de ChristenUnie-fractie staat vermeld. Een portefeuille is samengesteld met (deel)programma's zoals de gemeente Amersfoort die benoemd en hanteert in de programma-begroting.

Simone Kennedy-Doornbos (raadslid, fractievoorzitter)

 • Sociaal Domein / Werk en inkomen
 • Sport / Sport
 • Economie en Duurzaamheid / Economie
 • Cultuur / Kunst en Cultuur
 • Financien en Belastingen / Algemene baten lasten
 • Financien en Belastingen / Algemene uitkering Gemeentefonds
 • Financien en Belastingen / Belastingen en heffingen
 • Financien en Belastingen / Geldleningen en beleggingen

Ron van der Spoel (raadslid)

 • Sociaal Domein / Basisinfrastructuur
 • Sociaal Domein / Ambulante zorg en ondersteuning, inclusief wijkteams
 • Sociaal Domein / Specialistische zorg en ondersteuning
 • Sociaal Domein / Becherming en Veiligheid
 • Wijken en wonen / Wijkontwikkeling (2e woordvoerder: Rutger Dijksterhuis)

Rutger Dijksterhuis (raadslid)

 • Veiligheid en handhaving / Vergunningen, toezicht en handhaving (1e woordvoerder: Gert Hunink)
 • Ruimtelijke Ontwikkeling / Ruimtelijke Ontwikkeling (inclusief Groene Stad)
 • Ruimtelijke Ontwikkeling / Grondexploitaties
 • Ruimtelijke Ontwikkeling / Vastgoed
 • Wijken en wonen / Wijkontwikkeling (1e woordvoerder: Ron van der Spoel)
 • Wijken en wonen / Wonen
 • Economie en Duurzaamheid / Duurzaamheid en innovatie

Gert Hunink (raadslid)

 • Veiligheid en handhaving / Sociale Veiligheid
 • Veiligheid en handhaving / Fysieke Veiligheid
 • Veiligheid en handhaving / Vergunningen, toezicht en handhaving (2e woordv.: Rutger Dijksterhuis)
 • Stedelijk beheer en milieu / Stedelijk beheer
 • Mobiliteit / Mobiliteit
 • Cultuur / Media

Femke van de Kolk (raadslid)

 • Bestuur en dienstverlening / Algemeen bestuur
 • Bestuur en dienstverlening / Bestuurlijke vernieuwing en deregulering
 • Bestuur en dienstverlening / Dienstverlening
 • Stedelijk beheer en milieu / Milieu
 • Onderwijs / Onderwijsbeleid
 • Onderwijs / Onderwijsvoorzieningen
 • Cultuur / Archief Eemland
 • Cultuur / Monumentenzorg en Archeologie
 • Bedrijfsvoering / Algemene bedrijfsvoering
 • Bedrijfsvoering / Informatievoorziening
 • Bedrijfsvoering / Facilitair en huisvesting
 • Bedrijfsvoering / Overige ondersteuning